Author: Sławomir Walicki

ICZMP przeciwko zniesieniu szczepień ochronnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przedstawiło autorski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych, wprowadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu. Pomysł budzi sprzeciw. Dlatego Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z pełnym przekonaniem popiera […]

Czytaj więcej

ZP/88/2018 – Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) – jednorazowego użytku filtrów antybakteryjnych i antywirusowych, dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Informacje o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja Załączniki: Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Oferty Zał. nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ ESPD Zał. nr 4 do SIWZ Wzór Umowy Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa […]

Czytaj więcej

ZP/89/2018 – Dostawa nalepek, etykiet oraz recept dla lekarzy Instytutu “CZMP”

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja Załączniki: Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Oferty Zał. nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie 25a Zał. nr 4 do SIWZ Wzór Umowy Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa brak podstaw do wykluczenia Zał. nr […]

Czytaj więcej