Author: Łukasz Makowiecki

5/2018

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni sekretarkę medyczną   Opis stanowiska: Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością medyczną i administracyjna Pododdziału Onkologii Klinicznej; Bieżące rozliczanie procedur wykonywanych w Pododdziale Onkologii Klinicznej; Bieżąca aktualizacja danych w systemie Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne (DiLO) Stała współpraca z Apteką Szpitalną celem przekazywania danych do rozliczeń leków; Sporządzanie pod […]

Czytaj więcej

4/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – dyscyplina naukowa – medycyna. Celem konkursu jest obsadzenie  stanowiska  naukowego asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy lekarza, znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, znajomość języka angielskiego.              […]

Czytaj więcej

3/2018

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Pracowni  przy Ośrodku Leczenia Wad Rozwojowych Płodu w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej                             – dyscyplina naukowa – medycyna. Celem konkursu jest obsadzenie  stanowiska  naukowego asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń […]

Czytaj więcej

2/2018

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w  Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  dyscyplina naukowa – medycyna. Celem konkursu jest obsadzenie  stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać wykształcenie medyczne, stopień naukowy doktora lub równorzędny, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, znajomość języka angielskiego. […]

Czytaj więcej

1/2018

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów Szczególnie pilnie poszukiwani są specjaliści w zakresie: położnictwa i ginekologii neonatologii neurologii okulistyki chirurgii dziecięcej Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu

Czytaj więcej

41/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni RZECZNIKA PRASOWEGO   Podstawowe obowiązki: tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku Instytutu w mediach planowanie komunikacji wydarzeń w mediach – współpraca z organizatorami wydarzeń programowych i obsługa kluczowych dla Instytutu wydarzeń pod kątem relacji z mediami i opinią publiczną inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji […]

Czytaj więcej

40/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji Nadzoru Technicznego. Opis stanowiska: Nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych tj.: Wykonanie PFU Kosztorysowanie prac Oferowanie prac Współpraca z Samodzielną Sekcją Zamówień Publicznych w kwestii SWIZ oraz zapisów umownych Analiza dokumentacji Współpraca z projektantami Rozliczanie inwestycji Odbiory robót Nadzór nad prawidłowym […]

Czytaj więcej

39/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii oraz Lekarza specjalistę w zakresie perinatologii Opis stanowiska: Udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym, Sprawowanie opieki nad pacjentami, Prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów, zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia, Ordynacja leczenia farmakologicznego w oparciu o […]

Czytaj więcej

38/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora zwyczajnego w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych  – dyscyplina naukowa – medycyna. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora zwyczajnego z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację z zakresu endokrynologii, znaczący dorobek […]

Czytaj więcej

37/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: asystenta w Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta z obowiązkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać: Wykształcenie wyższe na wydziale medycyny laboratoryjnej/analityki medycznej/(lub pokrewne (biologia, biotechnologia) Tematyka pracy magisterskiej […]

Czytaj więcej