Aktualności

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Od dnia 1.04.2014 r. w naszym Instytucie wprowadza się Ankietę satysfakcji pacjenta. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.  Służyć ma poznaniu opinii pacjentów na temat usług medycznych świadczonych przez Instytut CZMP. Odpowiedzi, jakie uzyskamy, będą wskazówką do podjęcia dalszych działań poprawiających zadowolenie pacjentów z pobytu w naszym szpitalu. Liczymy na duże zainteresowanie i dobre oceny. Pierwsze […]

Czytaj więcej

Kolokwium habilitacyjne

W dniu 26 marca 2014 roku na posiedzeniu Rady Naukowej odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n.med. Anny Gruszki. Przewód habilitacyjny przeprowadzony został na podstawie rozprawy pt.: „Nowe analogi somatostatyny oraz chimery somatostatynowo-dopaminowe w terapii guzów przysadki ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na syntezę i wydzielanie hormonu wzrostu i prolaktyny oraz potencjalne markery guzów przysadki”. W posiedzeniu, oprócz Członków […]

Czytaj więcej

Wywiad Dyrektora ICZMP

„Matka Polka” to jedna z ikon Łodzi. Jest znana w całym kraju z sukcesów w ratowaniu płodów i dzieci, ale także z gigantycznego, 260-milionowego długu, którego obsługa kosztuje kilkanaście milionów złotych rocznie. Ćwierć wieku temu szpital przy Rzgowskiej był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, dziś popada w ruinę. Minister zdrowia, któremu podlega Instytut, rok temu odwołał wieloletniego szefa […]

Czytaj więcej

Program Akredytacji

Zgodnie z decyzją Dyrekcji o przystąpieniu do Programu Akredytacji Szpitali,  Instytut  Centrum Zdrowia Matki Polki rozpoczął działania przygotowujące szpital do  akredytacji. Pierwsze prace oraz szkolenie wprowadzające odbyły się w lutym i marcu b.r. przy współpracy z zewnętrzną firmą konsultingową. Przeglądu akredytacyjnego dokonują wyznaczeni przez Ośrodek Akredytacyjny wizytatorzy, posiadający doświadczenie w zakresie pracy w szpitalu, procesów świadczenia […]

Czytaj więcej

Otwarcie nowej Kliniki Kardiochirurgii

Kardiochirurdzy z „Matki Polki” leczą dzieci z całej Polski. Od dwóch tygodni robią to w wygodnym i nowoczesnym oddziale. Kardiolodzy i ich pacjenci cieszą się z wygód w nowym oddziale. Ale zwracają uwagę, że jeszcze nie zaczęło bić jego serce – blok operacyjny z dwoma salami i salą intensywnego nadzoru, w której będą leżeć dzieci […]

Czytaj więcej

Terapia Wad Wrodzonych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 grudnia 2012 r. została podpisana umowa dofinansowania na projekt indywidualny pn.: „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie  „CZMP” w Łodzi”. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej w ramach  Programu Infrastruktura i […]

Czytaj więcej

Wyniki Parametryzacji 2013Parametrization Results 2013

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” został wysoko oceniony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji ICZMP uzyskał kategorię naukową A (skala kategorii od A+ do C, gdzie A+ to kategoria najwyższa). Za osiągnięcia w ocenianych grupach kryteriów Instytut uzyskał poniżej podaną punktację: 1) osiągnięcia naukowe i twórcze = 66,38 2) potencjał naukowy […]

Czytaj więcej