Aktualności

Wyniki Parametryzacji 2013Parametrization Results 2013

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” został wysoko oceniony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji ICZMP uzyskał kategorię naukową A (skala kategorii od A+ do C, gdzie A+ to kategoria najwyższa). Za osiągnięcia w ocenianych grupach kryteriów Instytut uzyskał poniżej podaną punktację: 1) osiągnięcia naukowe i twórcze = 66,38 2) potencjał naukowy […]

Czytaj więcej