cykl bezpłatnych warsztatów dla kobiet

W dniach 9 i 16 maja Instytut CZMP uczestniczy w wydarzeniu organizowanym przez Łódzką Agencją
Medialną pt.„Kobieca strona Łodzi”. Jest to cykl wydarzeń organizowanych w Sukcesja, w ramach których odbywać się będą warsztaty i wykłady dla kobiet. Instytut CZMP podjął się roli zwiększenia świadomości kobiet w obszarze Zdrowie, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę chorób
nowotworowych. Podczas kolejnych wydarzeń współorganizowanych z ICZMP, kobiety będą mogły
uczestniczyć w prelekcjach, porozmawiać z lekarzem i uzyskać materiały edukacyjne dotyczące badań cytologicznych oraz mammograficznych.
Terminy spotkań:
9 maja (wtorek) organizujemy akcję „ Cytologia Twoje Zdrowie!”
16 maja (we wtorek) „Zadbaj o swoje piersi”
Wydarzenie będzie odbywać się w Sukcesji od godziny 15 – 16.30