Wizyta w ICZMP Podsekretarza Stanu w MNiSW Pana Prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego.

Minister Łukasz Szumowski odwiedził w środę (17 maja 2017 r.) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pan Minister spotkał się z Dyrekcją Szpitala i kadrą medyczną. Prof. Szumowski podczas wizyty w Instytucie zapoznał się z obecną infrastrukturą szpitala, zakończonymi remontami, zakupionym sprzętem. Dyrektor Prof. Maciej Banach zaprezentował Ministrowi pracownie, które powstały w ICZMP z przekazanych z MNiSW na cele statutowe środków finansowych. Są to m. in.: Pracownia Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów, Pracownia Badań Molekularnych nad Zaburzeniami Płodności, Pracownia Genetyki Konstytucyjnej Człowieka.