ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCY Z ICZMP ZOSTALI UHONOROWANI PRZEZ DYREKTORA INSTYTUTU, PROF. MACIEJA BANACHA

Miło nam poinformować, że w roku 2017 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” przyznał trzem zespołom badawczym premie za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrodzeni zostali:
Dr hab. n. med. , prof. ICZMP Tomasz Moszura z zespołem: dr n. med. Paweł Dryżek, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll, dr n. med. Sebastian Góreczny – premia I stopnia
za cykl publikacji pt. „Zastosowanie trójwymiarowego obrazowania do nawigacji zabiegów interwencyjnych u pacjentów z wrodzonymi wadami serca”

Dr hab. n. med., prof. ICZMP Beata Smolarz z zespołem: dr n. med. Hanna Romanowicz – premia I stopnia za cykl publikacji pt. „Znaczenie molekularnych mechanizmów naprawy DNA w chorobach człowieka”


Dr hab. n. med. Renata Stawerska z zespołem: Dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Dr n. med. Małgorzata Szałapska – premia III stopnia za cykl publikacji pt. „Analiza przyczyn i następstw zmienionego wydzielania prolaktyny, greliny i adipocytokin u dzieci z niedoborem wzrostu o różnej etiologii oraz u dzieci urodzonych ze zbyt niską masą ciała w stosunku do wieku płodowego”

Serdecznie gratulujemy laureatom.