16/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni  Informatyka

Opis stanowiska:

 1. Administracja systemami szpitalnymi, świadczenie wsparcia technicznego dla jego użytkowników.
 2. Nadzór całościowy nad licencjonowaniem oprogramowania Instytutu, audyt oprogramowania.
 3. Zarządzanie, monitorowanie i rozwój infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowych rozwiązań dostępnych na rynku.
 4. Kompleksowy nadzór nad wszystkimi nowymi projektami związanymi z implementacją nowych technologii IT.
 5. Współpraca z innymi komórkami Instytutu przy wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo sieci i danych.
 7. Bieżący nadzór i administrowanie stroną internetową Instytutu.
 8. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego,

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne.
 2. Znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego.
 3. Doświadczenie w administrowaniu systemami rodziny Windows
 4. Doświadczenie w administrowaniu urządzeniami klasy UTM,
 5. Administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi
 6. Znajomość języka angielskiego.
 7. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętność w radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Umiejętności oczekiwane, które będą atutem:

 1. Doświadczenie w administrowaniu systemem Oracle
 2. Umiejętność tworzenia i administrowania CMS WordPress,
 3. Doświadczenie w systemach InfoMedica
 4.  Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle),
 5. Znajomość technologii VPN IPSec

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 1. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.