17/2017

 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko Specjalisty BHP w wymiarze ½ etatu

w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska

 

 Opis stanowiska:

 1. Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
 2. Prowadzenie szkoleń wstępnych/ okresowych w dziedzinie bhp.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu bhp.
 4. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 5. Przygotowywanie raportów, prezentacji, etc.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z dziedziny bhp.
 2. Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Praktyczna znajomość przepisów, wymogów prawnych i norm bhp.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 5. Silna motywacja do pracy i inicjatywa w działaniu.
 6. Samodzielność i zaangażowanie, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.