Warsztaty ”Działania antykorupcyjne. Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego”.

IMG 2733 WPIS 3 - Warsztaty ”Działania antykorupcyjne. Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego”.

Warsztaty ”Działania antykorupcyjne. Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego”.

Dzisiaj w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki  miały miejsce warsztaty pt. ” Działania antykorupcyjne. Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego. ”

Podczas warsztatów prezentowane były wiadomości  z dziedziny polityki compliance.

Wiedza, którą uczestnicy nabyli podczas warsztatów, pokazuje jak należy funkcjonować na rynku medycznym z zachowaniem zasad przejrzystej współpracy i poszanowania  najważniejszych standardów etycznych.

Podczas warsztatów omawiane były:

  • Zasady polityki compliance
  • Zagrożenia występujące w kontaktach lekarz – przedstawiciel przemysłu medycznego, a także bezpieczne formy oraz normy prawne regulujące te kontakty.
  • Zasady i zakres odpowiedzialności lekarzy na gruncie podstawowych dziedzin prawa cywilnego, karnego i zamówień publicznych.
  • Status prawny przedstawicieli przemysłu medycznego i farmaceutycznego w zakładach opieki zdrowotnej
  • Prawnie dopuszczalne obrazy współpracy przedstawicieli przemysłu i pracowników ochrony zdrowia.

W warsztatach uczestniczył personel medyczny ICZMP.