Rada Naukowa ICZMP – kadencja 2017-2021

W dniu 27 września 2017 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2017-2021 posiedzenie Rady Naukowej ICZMP. W wyniku ukonstytuowania się Rady na Przewodniczącego został wybrany prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
zastępcami przewodniczącego zostali:
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Sekretarzem Rady Naukowej została:prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrkowska

rada wpis - Rada Naukowa ICZMP -  kadencja 2017-2021