22/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko

Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych

 

Opis stanowiska:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Kierowanie, planowanie, organizowanie pracy podległego personelu.
 3. Nadzór nad utrzymaniem wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń i obsługi pacjenta.
 4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez podległy personel świadczeń medycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 6. Optymalizacja kosztów w zakresie realizowanych usług.
 7. Nadzór nad stanem wyposażenia medycznego.
 8. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie położnictwa i ginekologii.
 2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym będzie mile widziane.
 3. Prawo wykonywania zawodu.
 4. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 5. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 1. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.