24/2017

Patomorfolog (1 osoba, 1 pełny etat)

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie biopsji piersi.
 2. Ocena materiału z biopsji cienko i gruboigłowej piersi.
 3. Ocena materiału uzyskanego w trakcie leczenia operacyjnego.
 4. Konsultacje i zgłaszanie uwagę do tworzącej się sieci Mammo-Al.
 5. Prowadzanie dokumentacji medycznej w zakresie wykonywanego procedury diagnostycznej.

 

Wymagania:

 1. Dyplom lekarza medycyny ze specjalizacją patomorfologia.
 2. Minimum 5-letni staż pracy w zakładzie patomorfologicznym na samodzielnym stanowisku pracy.
 3. Doświadczenie w diagnostyce zmian patologicznych sutka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl