25/2017

 

Technik radiolog (1 osoba, 1 pełny etat)

 

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie badań: mammograficznych i tomograficznych oraz udział w biopsjach piersi.
 2. Rekrutacja pacjentek.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentek w zakresie wykonywanego procedury diagnostycznej.
 4. Przygotowywanie miejsca badań, narzędzi biopsyjnych.
 5. Konsultacje i zgłaszanie uwagę do tworzącej się sieci Mammo-Al.

Wymagania:

 1. Dyplom technika radiodiagnostyki lub tytuł magistra w tej dziedzinie.
 1. Minimum 5-letni staż pracy.
 2. Minimum 2-letni staż pracy w pracowni mammograficznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl