27/2017

Bez tytułu - 27/2017

Lekarz radiolog (2 osoby 2 x 0,5 etatu)

(lekarz radiolog – nowo zatrudniony w ICZMP)

 

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie badań fizykalnych i wywiadów medycznych.
 2. Opisywanie wyników badań: mammografii i tomosyntezy.
 3. Kierowanie pacjentek do dalszej diagnostyki.
 4. Prowadzanie dokumentacji medycznej w zakresie wykonywanego procedury diagnostycznej.
 5. Konsultacje i zgłaszanie uwag do tworzącej się sieci Mammo-Al.
 6. Zaangażowanie w prace nad działaniem platformy radiologicznej.

Wymagania:

 1. Dyplom lekarza medycyny i specjalizację z radiodiagnostyki II stopnia lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub dyplom lekarza medycyny i co najmniej rozpoczęta specjalizacja z radiologii.
 2. Osoby posiadające lub nie posiadające tytułu doktora nauk medycznych, chętne do obrony pracy doktorskiej w ramach projektu.
 3. Doświadczenie w diagnostyce patologii chorób sutka, w tym znajomość oceny badań mammografii. Doświadczenie w diagnostyce sutka potwierdzono zatrudnieniem w ośrodku realizującym tego typu procedury w wymiarze nie krótszym niż 2 lat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl