Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

Rodziny głuchych i niedosłyszących dzieci z centralnej Polski, zakwalifikowane do operacji wszczepienia implantu słuchowego, już nie muszą szukać pomocy w innych miastach. Mogą śmiało zgłaszać się do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Program implantacji słuchu, przygotowany i wdrożony w tutejszej Klinice Otolaryngologii, ruszył na dobre. Wiele wskazuje na to, że łódzki szpital będzie jednym z ważniejszych ośrodków wszczepiających dzieciom implanty słuchowe.

Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ma imponujący dorobek, między innymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób narządu słuchu i narządu równowagi. Wdrożenie programu implantacji było naturalnym rozwinięciem tych doświadczeń i poprzedzone było skrupulatnymi przygotowaniami.

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest jednym z kluczowych ośrodków uczestniczących w ogólnopolskim programie przesiewowych badań słuchu u noworodków – podkreśla prof. Wiesław Konopka, kierownik Kliniki Otolaryngologii. A ponieważ w naszym szpitalu rodzą się dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi – częściej niż gdzie indziej diagnozowane są tutaj również problemy ze słuchem. Wprowadzenie procedur implantacji pozwala na kompleksowe leczenia małych pacjentów w tym samym szpitalu – kontynuuje.

Pierwszymi implantami wszczepionymi w łódzkim Instytucie były tzw. implanty BAHA, czyli implanty na przewodnictwo kostne. Przekazują one drgania odpowiadające poszczególnym dźwiękom do czaszki chorego poprzez złącze zakotwione w kości.

Doświadczenia zebrane przy implantach BAHA pozwoliły na rozpoczęcie operacji wszczepienia implantów ślimakowych. Są one znacznie bardziej skomplikowane. Polegają na wprowadzeniu elektrody stymulującej komórki nerwów słuchowych bezpośrednio do ślimaka znajdującego się w uchu pacjenta.

Wdrożenie programu implantacji w Klinice Otolaryngologii ICZMP zakończyło się pełnym sukcesem. Wykonane w okresie rozruchu operacje pozwoliły sprawdzić procedury opieki nad pacjentami i dopracować metody współpracy między specjalistami zajmującymi się diagnostyką, leczeniem, a później – rehabilitacją małych pacjentów.

Dzięki temu mali pacjenci z regionu łódzkiego, zakwalifikowani do leczenia  głuchoty metodą implantacji, będą mogli korzystać ze specjalistycznej pomocy na miejscu, bez konieczności wyjazdów do innych ośrodków.

Operacje wszczepienia implantów słuchowych, czyli implantów BAHA oraz implantów ślimakowych, są w pełni refundowane przez NFZ. Pacjenci nie muszą też płacić za same implanty, procesory dźwięku, a także – późniejszą opiekę specjalistyczną i wymianę urządzeń.

—————

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest jednym z najważniejszych ośrodków medycznych w kraju. Opiekuje się nie tylko pacjentami z centralnej Polski – do placówki trafiają również trudne przypadki z innych części kraju. Równolegle Instytut prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną.

Portfolio Kliniki Otolaryngologii ICZMP obejmuje szeroki zakres badań i leczenia chorób uszu, nosa, gardła i krtani.

Kierownikiem kliniki jest prof. dr. hab n. med. Wiesław Konopka.

Zastępcą kierownika jest led. med. Małgorzata Strużycka.

Specjaliści: dr n. med. Tomasz Gęsicki, dr n. med. Renata Pepaś, dr n. med. Agata Makowska Piontek, dr n. med. Małgorzata Śmiechura.

Rezydenci: lek. med. Renata Gawlik oraz lek. med. Katarzyna Szymkowiak.

mgr Małgorzata Rzymska – Audioprotetyk

dziecko z implantem szkola1 1024x684 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

dziecko z implantem szkola2 1024x684 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

IMG 0277 1024x768 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

IMG 0266 1024x768 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

IMG 0268 1024x768 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego

prof dr hab Wieslaw Konopka Lodz 792x1024 - Implanty słuchowe – bliżej małych mieszkańców regionu łódzkiego