32/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego

 

Opis stanowiska:

Osoba pełniąca tę rolę pod nadzorem Z-cy Dyrektora ds. Finansowych-Głównego Księgowego  czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji.

Do obowiązków Analityka finansowego należeć będzie m.in.:

 1. Aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania lub planowania krótkoterminowego i wieloletniego.
 2. Kontrola realizacji powyższych planów.
 3. Analiza realizacji budżetów, wyjaśnianie odchyleń, rekomendacje.
 4. Przygotowywanie okresowych i doraźnych raportów finansowych. Analiza wyników finansowych, biznesowa analiza przychodów i kosztów- cykliczna oraz ad hoc.
 5. Tworzenie syntetycznych i analitycznych raportów informacyjnych z zakresu kontrolingu finansowego (analiza i wizualizacja danych).
 6. Kontrola kosztów.
 7. Miesięczny przegląd i weryfikacja pakietów sprawozdawczości finansowej
 8. Regularne monitorowanie i analiza dużej ilości danych.
 9. Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi.

 

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, matematyki lub pokrewne.
 2. Znajomość rachunkowości zarządczej.
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Excel (budowanie funkcji/korzystanie z funkcjonalności bazodanowych – tabele przestawne, funkcje sumujące, wyszukiwania i adresu)
 4. 1-2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Umiejętność zarządzania budżetem.
 6. Wysokie zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych i innych informacji – analiza trendów, wskaźników, formułowanie i prezentacja wniosków.

 

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność oceny i wyboru odpowiedniego podejścia zmierzającego do szybkiej  realizacji zadań.
 2. Praca z bardzo dużą ilością danych zarówno ustrukturyzowanych jak i rozproszonych
 3. Doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości.
 4. Doświadczenie w obszarze raportowania / rachunkowości zarządczej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność.
 6. Wysoka komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.