33/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko Specjalisty

w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej

 

Opis stanowiska:

 1. Sporządzanie wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych i tematów naukowych do programów krajowych (NCBiR, MNiSW, NCN, MZ, MIR) i międzynarodowych, w tym unijnych HORYZONT 2020.
 2. Współpraca z pracownikami ICZMP i Regionalnego Punktu Kontaktowego w pozyskiwaniu i realizacji grantów europejskich w konkursach ogłaszanych w ramach Programu HORYZONT 2020, jak również nadzorowanie, realizacja i rozliczenia projektów.
 3. Przygotowywanie wzorów umów i załączników również w języku angielskim.
 4. Planowanie budżetu i kosztorysu projektów.
 5. Tłumaczenie umów, przygotowywanie pism wychodzących oraz  dokumentacji projektowej w języku angielskim, prowadzenie korespondencji z zagranicznymi partnerami.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie badań w ramach konkursów unijnych i ogólnopolskich.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, strony Participant Portal,  Euraxess, Cordis Clinical Trials oraz sprawna obsługa systemu OSF.
 5. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 6. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Gotowość do podróży służbowych.

Atutem będzie:

 1. Doświadczenie w jednostce naukowej lub ochrony zdrowia.
 2. Znajomość problematyki medycznej, w tym działalności naukowej w medycynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego napisania wniosku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.