39/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni

Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii

oraz Lekarza specjalistę w zakresie perinatologii

Opis stanowiska:

 1. Udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym,
 2. Sprawowanie opieki nad pacjentami,
 3. Prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów, zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia,
 1. Ordynacja leczenia farmakologicznego w oparciu o receptariusz obowiązujący w ICZMP oraz obowiązujące przepisy prawne i zalecenie postępowania w położnictwie i ginekologii lub perinatologii,
 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji w sposób rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami,
 3. Prowadzenie konsultacji ginekologicznych w wyznaczonych oddziałach szpitalnych ICZMP w tym w ramach konsyliów lekarskich,
 4. Udzielanie świadczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego, materiałów i wyrobów medycznych ICZMP w siedzibie ICZMP,
 5. Wykonywanie innych czynności wynikających z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych,
 6. Bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ w tym systemu SMPT,
 7. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem.

Wymagania:

 1. II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub perinatologii
 2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
 3. Prawo wykonywania zawodu.
 4. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej – kontraktu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.