Czwarte Międzynarodowe Warsztaty dotyczące zastosowania macierzy zewnątrzkomórkowej „CorMatrix” w kardiochirurgii dziecięcej oraz kardiochirurgii dorosłych

W IV Międzynarodowych warsztatach zorganizowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki spotkało się kilkudziesięciu kardiochirurgów i kardiologów z Polski i zagranicy. Ideą przyświecającą spotkaniu, jest prezentacja nowych technik rekonstrukcji wewnątrz- i zewnątrzsercowych, z użyciem macierzy zewnątrzkomórkowej CorMatrix. Jest to materiał stanowiący bio-rusztowanie dla tkanki własnej pacjenta oraz umożliwiający jej późniejszy wzrost. Specjaliści będą pokazać tę technologię oraz dzielić się dotychczasowymi doświadczeniami (Klinika Kardiochirurgii jest jednym z przodujących w Europie ośrodków pod kątem implantacji w pełni funkcjonalnych zastawek płucnych i trójdzielnych wykonanych z matrycy CorMatrix). Ważną częścią warsztatów będzie wet-lab, na którym uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką tworzenia zastawek oraz przećwiczenia implantacji na świńskich sercach. Pierwszy wykład “9 Years of CorMatrix ECM Experience in Adult Cardiac Surgery” wygłosił dr Parvez Sultan, następnie uczestnicy wysłuchali „Core Matrix in congenital coronary artery malformation” Dr. Bogáts Gábor; Szegedi Tudományegyetem (Medical Universty, Szeged) i “Why we recommend pericardial closure after open heart surgery” Univ. Doz. Dr. Reinhard Moidl, General Hospital Hietzing, Department of Cardiovascular Surgery, Vienna.  Podczas warsztatów przewidziana jest transmisja wideo z Bloku Operacyjnego, łączenie z Blokiem nastąpi w kluczowych momentach zabiegów.