UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

13 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych osobom, którym w 2017 roku Rada Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki nadała stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Dyplomy wręczał Przewodniczący Rady Naukowej ICZMP prof. Andrzej Lewiński

Uhonorowani zostali:

DOKTORATY:

Laskowska Anna „Przebieg ciąży bliźniaczej z obumarciem jednego płodu”

prof. dr hab. n. med.

Przemysław Oszukowski

Litwiński Waldemar „ Markery biochemiczne i biofizyczne pierwszego trymestru ciąży w predykcji samoistnego porodu przedwczesnego” Dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek
Cyranowski Rafał „Analiza porównawcza jakości życia chorych po alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego” Dr hab. n med. Dariusz Witoński
Trębińska Magdalena „Morfologia siatkówki przed i po operacyjnym leczeniu idiopatycznych błon nasiatkówkowych” dr hab. n. med. Zofia Michalewska
Pietraszek-Grzywaczewska Iwona „Zastosowanie metod pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby u pacjentów z ciężką dysfunkcją wątroby, bez opcji przeszczepu” dr. hab. n. med. Mariusz Piechota
Kędzierska-Markowicz Anna „Predykcja porodu przedwczesnego w oparciu o analizę stężeń IL-1β, IL-8, IFN-γ oraz ocenę czynników ryzyka jego wystąpienia” prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Lutosławska-Walasek Joanna Magdalena „Ocena wartości badań przepływów krwi w naczyniach siatkówki oka u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym i hipotrofią płodu”

prof. dr hab. n. med.

Przemysław Oszukowski

Blomberg Agnieszka „Analiza wpływu porodu zabiegowego u matek na rozwój chorób alergicznych u ich dzieci”

prof. dr hab. n. med.

Barbara Kamer

Pawlak-Bratkowska Monika „Badanie powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego u dzieci chorujących na wielotorbielowatość nerek” prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
Sobczuk Kamila „Wpływ terapii wewnątrzmacicznej na stan płodu i noworodka z nieimmunologicznym obrzękiem /NIHF/” prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Draga Ewa ”Analiza wyników terapii fetoskopowo-laserowej w zespole przetoczenia między płodami /TTTS/” prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Konopka Agnieszka „Analiza wybranych wykładników gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C” dr hab. n. med. prof. ICZMP Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Litwińska Magdalena „Ocena kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach patologicznych zmian echostruktury płuc płodu” prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

 

 

HABILITACJE:

 

1. JANDER ANNA Analiza wybranych aspektów klinicznych i epidemiologicznych leczenia nerkozastępczego u dzieci
2. PĄGOWSKA-KLIMEK IZABELA Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej dla rozwoju powikłań po zabiegach korekcji wad wrodzonych serca u dzieci z użyciem krążenia pozaustrojowego
3. SMYCZYŃSKA JOANNA Diagnostyka somatotropinowej niedoczynności przysadki u dzieci w świetle aktualnej klasyfikacji zaburzeń czynności osi somatotropinowej oraz wartości prognostycznej poszczególnych testów hormonalnych w odniesieniu do skuteczności terapii hormonem wzrostu
4. MICHALSKA MAGDALENA Badania nad podłożem molekularnym raka jajnika i raka endometrium oraz poszukiwaniem markerów wczesnego rozpoznawania tych nowotworów – cykl 6 publikacji naukowych
5. STAWERSKA RENATA Analiza znaczenia greliny w regulacji osi hormon wzrostu – insulinopodobny czynnik wzrostu tupu I, na podstawie badań prowadzonych u dzieci z niedoborem wzrostu o różnej etiologii oraz u dzieci urodzonych ze zbyt niską masą ciała w stosunku do wieku płodowego
6. SKOWROŃSKA-JÓŹWIAK ELZBIETA Wpływ stanu tyreometabolicznego oraz wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej na ogólnoustrojowe procesy metaboliczne, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki kostnej
7. WIECHEĆ MARCIN „ Analiza wydolności skriningu w kierunku trisomii 21, trisomii 18 oraz monosomii X u płodu za pomocą ultrasonografii późnego pierwszego trymestru ciąży bez wspomagania surowiczymi oznaczeniami biomarkerów.”
8. LIPIŃSKA JOANNA „Poszukiwanie Nowych Markerów procesu reumatoidalnego u dzieci z młodzieńczym idiomatycznym Zapaleniem stawów (MIZS)- znaczenie kliniczne i rokownicze”