41/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni

RZECZNIKA PRASOWEGO

 

Podstawowe obowiązki:

 • tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku Instytutu w mediach
 • planowanie komunikacji wydarzeń w mediach – współpraca z organizatorami wydarzeń programowych i obsługa kluczowych dla Instytutu wydarzeń pod kątem relacji z mediami i opinią publiczną
 • inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji w mediach poświęconych działaniom Instytutu
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, władzami oraz instytucjami naukowymi i opinią publiczną
 • monitorowanie mediów i reagowanie na zaistniałe wydarzenia medialne oraz zapytania od mediów
 • reprezentowanie Instytutu w mediach – przygotowywanie komentarzy, udzielanie wywiadów i udostępnianie informacji na temat wydarzeń i działalności Instytutu
 • przygotowywanie wystąpień publicznych i wywiadów kluczowych pracowników Instytutu
 • prowadzenie konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych i spotkań
 • przygotowywanie materiałów prasowych oraz treści wystąpień publicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności politologia lub dziennikarstwo lub filologia polska
 • minimum 5-letnie doświadczenie  we współpracy z mediami
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku rzecznika prasowego lub podobnym
 • swoboda w wystąpieniach publicznych – wystąpienia publiczne przed kamerą, umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych
 • umiejętność tworzenia i realizacji krótko – i długoterminowych planów współpracy z mediami
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia)
 • doskonała znajomość rynku medialnego w Polsce
 • doskonała znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • wpływ na kreowanie wizerunku Instytutu

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

 1. biuro20@iczmp.edu.pl
 2. lub listownie Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 z dopiskiem Dział Kadr i Płac pok. 5a
 3. lub złożyć osobiście pod wskazany wyżej adres.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) prowadzonych przez Instytut CZMP”.