Specjaliści z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w trakcie konferencji prasowej dotyczącej porodu maleńkiej Nikoli.

Specjaliści z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w trakcie konferencji prasowej dotyczącej porodu maleńkiej Nikoli.
dr n. med Ewa Kalinka-Warzocha – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
dr hab. n med Ewa Gulczyńska – Kierownik Kliniki Neonatologii, 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik – Kierownik Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, 
dr n. med Mariusz Grzesiak- p.o Kierownika Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii 
dr n. med. Bogusław Sobolewski – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w trakcie konferencji prasowej dotyczącej porodu maleńkiej Nikoli.