KLINIKA PERINATOLOGII I GINEKOLOGII

 

Kierownik Kliniki:
 e-mail:

sek16@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1081
fax: 42271-1080

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Dorota Nowakowska
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Aleksandra Brucka – Kaczor
 • Bogumił Jaczewski
 • Agnieszka Pięta – Dolińska
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

Porody przedwczesne; choroby zakaźne w ciąży

 • Okołodobowa zmienność ciśnienia tętniczego krwi u ciężarnych w ciążach fizjologicznych oraz powikłanych nadciśnieniem tętniczym.
 • Infekcje bakteryjne kanału szyjki macicy a częstość występowania infekcji wrodzonych u noworodków.
 • Ciąża powikłana zahamowaniem wewnątrzmacicznego wzrostu płodu – opracowanie algorytmu postępowania diagnostyczno – terapeutycznego
 • Ocena specyficzności i czułości wyrywania anomalii płodu na przełomie I i II trymestru przy pomocy ultrasonografie dopochwowej.
 • Ocena wartości diagnostycznej wybranych metod oceny infekcji wewnątrzmacicznej w przypadkach przedwczesnego odpływania płynu owodniowego.
 1. P.Oszukowski, A. Pięta-Dolińska. Cytomegalia w: Zakażenia Perinatalne red. Z.Słomko, K. Drews. Poznań 2001 PTMP.
 2. P.Oszukowski, A. Pięta-Dolińska. Okres połogu w: Ciąża wielopłodowa red. G. Bręborowicz, W. Malinowki, E. Ronin-Walknowska. OWN Poznań 2003
 3. B. Jaczewski, P. Oszukowski. Choroby zakaźne w ginekologii w Ginekologia podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów red. T. Opala. PZWL Warszawa 2003
 4. P.Oszukowski, A. Pięta-Dolińska. Cytomegalia. w Profilaktyka w położnictwie, ginekologii i neonatologii. red Z.Słomko, K. Drews, T. Niemiec. PTG Poznań 2005
 5. P. Oszukowski, Agnieszka Pięta – Dolińska Przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Red G. Bręborowicz. PZWL 2005
 6. P. Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska. Leczenie bólów związanych z tyłozgięciem macicy. Postępy w ginekologii i położnictwie. Poznań: Pol.Tow.Ginekol., 2006. s.191-195; tab., bibliogr.17 poz. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, wrzesień 2006
 7. P. Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska. Patofizjologia zespołu aspiracji smółki – mechanizm powstawania zielonego płynu owodniowego. Czynniki ryzyka zespołu aspiracji smółki. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. Tom XXII. Zespół aspiracji smółki diagnostyka i leczenie. OWN Poznań 2009.
Publikacje
Współpraca międzynarodowa.
Realizowane projekty.
Awanse naukowe.

Badania Kliniczne.
Konferencje naukowe.
 1. Aktualne postępowanie praktyczne w położnictwie i ginekologii ( 3-4.09.2010 r.)
 2. Położnictwo i ginekologia w praktyce ambulatoryjnej (20-21.04.2012 r.)
 3. Diagnostyka i terapia w położnictwie i ginekologii (15-16.03.2013 r.)
 4. Praktyka codzienna w położnictwie i ginekologii (6-7.09.2013 r.)
 5. Zaburzenia prokreacji – problemy położniczo – ginekologiczne (25-26.04.2014 r.)

data ostatniej aktualizacji: iar©12.09.2014