Konferencja 25-lecia CZMP

2W roku 2014 mija 25 lat od rozpoczęcia działalności Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. W międzyczasie, w roku 1997, na bazie Szpitala powołany został Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”. 25-lecie to znacząca rocznica dla naszego ośrodka, pozwalająca na ocenę miejsca Instytutu w polskiej ochronie zdrowia, jego roli w regionie łódzkim oraz pozycji i dorobku naukowego uzyskanego w tym okresie. Z okazji jubileuszu w dniach 21-22 listopada br. zostanie zorganizowana Konferencja Naukowa, będąca podsumowaniem wybranych osiągnięć w diagnostyce i terapii naszych pacjentów. Obszar działalności Instytutu obejmuje opiekę nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym, opiekę nad matką i dzieckiem w okresie prenatalnym oraz opiekę neonatologiczną i późniejszą –  pediatryczną. W placówce prowadzona jest też wielodyscyplinarana diagnostyka i leczenie zaburzeń u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. W programie Konferencji szczególne miejsce zajmie kompleksowa diagnostyka i terapia wad wrodzonych prowadzona w czasie  przed– i pourodzeniowym.

Patronat honorowy nad Konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail:

agnieszka.bondara@iczmp.edu.pl

Za udział w Konferencji lekarzowi przysługuje 7 punktów edukacyjnych
Miejsce Konferencji:  Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski ul. Piotrkowska 258/260, 90-361 Łódź PROGRAM KONFERENCJI

Podajemy numer konta, z którego finansować będziemy organizację Konferencji Jubileuszowej
95 1130 1163 0014 7071 9920 0006.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.