Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Krzysztof Zeman
PZeman - Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
e-mail:

@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 13 81
fax: 42 271 13 80
gdzie jesteśmy: ico plany - Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:
Osiągnięcia Kliniki
Wykonywane zabiegi:
Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:
Personel pielęgniarski:
Personel pozostały:
Dane statystyczne kliniki:

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015

Profil działalności medycznej:

Klinika jest szerokoprofilową i wielospecjalistyczną kliniką pediatryczną świadczącą całodobowe usługi w zakresie pediatrii ogólnej, immunologii klinicznej i alergologii dla dzieci, nefrologii dla dzieci, nefrologii dla dorosłych, dializoterapii dla dzieci i dorosłych oraz leczenia żywieniowego

Wykonywane zabiegi:
 • Wykonywane zabiegi: hemodializa, dializa otrzewnej, techniki ciągłe leczenia nerkozastępczego, plazmaferezy lecznicze, biopsja nerki, zakładanie endoskopowej gastrostomii
 • Wykonywane w ramach diagnostyki: echokardiografia, próby wysiłkowe, ekg, całodobowy zapis ekg (holter), całodobowy zapis ciśnienia tętniczego, wodorowy test oddechowy z laktulozą, ocena nietolerancji i wchłaniania laktozy, oznaczanie stężenia chlorków w pocie, pH-metria przełyku, pH-metria przełyku z impedancją, pH-metria gardłowa, gastrofiberoskopia, sigmoidoskopia, spirometria, badanie oporów oddechowych, punktowe testy skórne, testy alergiczne płatkowe, swoiste alergenowe prowokacje donosowe i dooskrzelowe, prowokacje z alergenami pokarmowymi, oznaczenie stężenia NO w powietrzu wydychanym, próby odwracalności skurczu oskrzeli, nieswoiste prowokacje wysiłkiem w astmie oskrzelowej, tonometria,
Osiągnięcia Kliniki
 • Klinika jest ośrodkiem referencyjnym na województwo łódzkie w zakresie nefrologii dziecięcej i leczenia dializami, jest ośrodkiem kwalifikującym do transplantacji nerek u dzieci, ośrodkiem wykonującym dializy toksykologiczne u dzieci
 • Klinika prowadzi leczenie dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności preparatami immunoglobulin w ramach programu lekowego NFZ, należy do Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności
 • Klinika posiada akredytację dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii, nefrologii i immunologii klinicznej
 • Zespół Kliniki brał czyny udział w opracowywaniu programów specjalizacyjnych z zakresu nefrologii dziecięcej, immunologii klinicznej i żywienia klinicznego
 • Klinika organizuje coroczne Konferencje Naukowe „Pediatria oparta na przypadkach” (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • Klinika jest organizatorem 7 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w 2015 r
 • Lekarze oddziału pełnią znaczące funkcje w Polskim Towarzystwie Nefrologii Dziecięcej i Polskim Towarzystwie Pediatrycznym
 • Pielęgniarki Kliniki prowadzą kursy specjalizacyjne w Izbach Pielęgniarskich
Procedury unikatowe w skali kraju:
 •  
Personel lekarski:
 • profesorów zwyczajnych                  – 3
 • profesorów nadzwyczajnych            – 1
 • doktorów habilitowanych                  – 1     (0.5 etatu)
 • liczba starszych asystentów             – 15   (10,5 etatu)
 • liczba rezydentów                            – 16

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Krzysztof Zeman
(specjalista pediatrii, immunologii klinicznej, alergologii) tel. 42 271 13 82

Zastępca Kierownika Kliniki:prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
(specjalista pediatrii, nefrologii) tel. 42 271 13 91

Pozostały personel lekarski:

 • prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn (specjalista pediatrii, gastroenterologii) tel. 42 271 13 88, dr hab. n. med. Jarosław Paśnik (specjalista pediatrii, immunologii klinicznej) tel. 42 271 13 97, dr hab. n. med. Małgorzata Ligier, prof. ICZMP (specjalista pediatrii) tel. 42 271 13 32
 • dr n. med. Jerzy Arendarczyk (specjalista pediatrii, alergologii), dr n. med. dr n. med. Zbigniew Krenc (specjalista pediatrii, kardiologii dziecięcej, medycyny sportowej), dr n. med. Wojciech Mazurowski (specjalista pediatrii, kardiologii dziecięcej), dr n. med., dr n. med. Krzysztof Siniewicz (specjalista pediatrii) tel. 42 271 13 99
 • dr n. med. Arkadiusz Andrzejewski (specjalista pediatrii), dr n. med. Dorota Sułat-Syncerek (specjalista pediatrii), dr n. med. Magdalena Wiszniewska (specjalista pediatrii) tel. 42 271 13 33
 • Anna Rogowska-Kalisz (specjalista pediatrii, nefrologii) dr n. med. Barbara Puczko-Nogal (specjalista pediatrii, nefrologii, transplantologii) tel. 42 271 13 89
 • dr n. med. Sławomir Chrul (specjalista pediatrii, nefrologii), Anna Jander (specjalista pediatrii, nefrologii, transplantologii) tel 42 271 13 93
 • lek. Agnieszka Blomberg (specjalista pediatrii, alergologii) tel. 42 271 13 97,
 • dr n. med. Agnieszka Cywińska–Bernas (specjalista pediatrii, immunologii klinicznej), dr n. med. Dorota Szałowska-Woźniak (specjalista pediatrii, immunologii klinicznej), dr n. med. Marzenna Wosik-Erenbek (specjalista pediatrii, kardiologii dziecięcej) tel. 42 271 13 99

 

Rezydenci:

lek. Agnieszka Gawin, lek. Agnieszka Grządziel, lek. Marta Florczak, lek. Aleksandra Jóźwiak-Markiewicz, lek. Anna Krakowska, lek. Agnieszka Konopka lek. Agnieszka Moll-Maryńczak, lek. Iwona Nowicka-Łagodzińska, lek. Monika Pawlak-Bratkowska, lek. Monika Siniewicz-Pietrzyk, lek. Małgorzata Stańczyk, lek. Agnieszka Ślemp, lek. Jolanta Tomczonek-Moruś, lek. Daria Tomczyk, lek. Ewelina Zając-Baran, lek. Katarzyna Zych-Krekora

Personel pielęgniarski:

Pielęgniarka Oddziałowa:         mgr Lidia Wawrzyniak (tel. 42 271 13 84)

Pozostałe pielęgniarki:

 • mgr pielęgniarstwa                             –  9
 • licencjatów pielęgniarstwa                  – 14
 • starszych pielęgniarek                        – 27

w tym 5 ze specjalnością pediatryczną, 1 nefrologiczną, 1 epidemiologiczną; pozostałe pielęgniarki po kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych

Personel pozostały:

Sekretarka (mgr Hanna Czajkowska: sek31@iczmp.edu.pl;

tel. 42 271 13 81, fax 42 271 13 80)

Dietetyk (inż. Monika Grzelak 42 271 13 86)

Salowe – 10

Dane statystyczne kliniki:

Łóżka: Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii dysponuje 63 łóżkami – 30 niemowlęcych, 33 dla dzieci starszych (w tym 1 stanowisko intensywnego nadzoru, 12 łóżek nefrologicznych, 3 łóżka immunologiczne, 3 łóżka alergologiczne). Stacja dializ posiada 7 stanowisk.

Średni czas pobytu w roku 2014 pacjentów pediatrycznych wynosił 4.1 dnia, pacjentów nefrologicznych 2.5 dnia.

Chorzy: w 2014 r. w Klinice leczono 4439 pacjentów


data ostatniej aktualizacji: iar©30.01.2015