Filomena Bielecka

naczelna12Filomena Bielecka, mgr pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie Wydział Pielęgniarstwa.
Studia podyplomowe:

  • Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich Studium Zarządzania Kadrami i Kierowania Zasobami Ludzkimi,
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunek: Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia, organizowania pielęgniarskich stanowisk pracy, planowania obsad w lecznictwie stacjonarnym, zarządzania personelem i jakością w pielęgniarstwie, zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej, zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Współorganizatorka siedmiu Ogólnopolskich konferencji dla Pielęgniarek i Położnych organizowanych w Instytucie CZMP z cyklu „Wybrane problemy zdrowotne wieku rozwojowego”. Współautorka projektu „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów narządów rodnych w województwie łódzkim”.
Nagrodzona Nagrodą Dyrektora za osiągnięcia w pracy w roku 1997.
Wyróżniona za twórczą współpracę w działalności samorządowej w roku 2011.
Laureatka Nagrody Specjalnej św. Kamila w roku 2015.