Dialog Techniczny

2015-03-12 DT/1/2015 Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania Instytutu CZMP wraz z transportem wewnętrznym
2014-04-25 DT/2/2014 Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu dla Instytutu CZMP

2014-04-25 DT/1/2014 Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykonaniem niezbędnej adaptacji pomieszczeń
2013-03-31 Regulamin dialogu technicznego.