Zakład Kardiologii Prenatalnej

Kierownik Kliniki: Prof. hab. n. med. Maria Respondek – Liberska
 mrl4 - <!--:pl-->Zakład Kardiologii Prenatalnej<!--:-->
e-mail: zdw@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 15 56
fax:

Główne kierunki
działalności naukowej:
  • Ewolucyjne wady serca płodu, klasyfikacja  wad serca płodu, monitorowanie zabiegów wewnątrzmacicznych za pomocą badania echokardiograficznego, znaczenie czynnościowej niedomykalności zastawki trójdzielnej płodu, sonograficzne markery infekcji płodu, analiza danych zawartych w Ogólnopolskim Rejestrze Problemów Kardiologicznych Płodu
  • Badania statutowe ze środków ICZMP, UMedu, Działalności Upowszechniającej Naukę
  • Publikacje wybrane (pełny spis z ostatnich lat na:  www.fetalecho.pl, zakładka publikacje)

Badania Kliniczne:  
 data ostatniej aktualizacji: 28.03.2014