Kliniki – Pawilon „A”

Klinika Neonatologii tel. 42271-1041
Klinika Perinatologii i Ginekologii tel. 42271-1081
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 61
Klinika Położnictwa i Ginekologii tel. 42 271 10 61
Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 30
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi tel. 42 271 11 01
Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej tel. 42 271 11 51
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych tel. 42 271 11 40
Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu tel. 42 271 11 81
Zakład Genetyki tel. 42271-1271
Zakład Patomorfologii Klinicznej tel. 42271-1281
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 42271-1511