Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

Kierownik Kliniki: Prof. hab. n. med. Krzysztof Szyłło
e-mail: sek24@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 11 61
fax:

Główne kierunki
działalności naukowej:
 • Endometrioza – etiopatogeneza. Badania skupiają się na poszukiwaniu czynników związanych z występowaniem i rozwojem choroby. Obejmują zarówno przyczyny środowiskowe, immunologiczne, jak i analizę współistniejących zaburzeń ze strony innych układów i narządów.
 • Endometrioza – leczenie. Badania obejmują poszukiwania nowych, skutecznych metod leczenia choroby.
 • Ginekologia onkologiczna – zmiany dysplastyczne i rak szyjki macicy – poszukiwania wczesnych markerów diagnostycznych zmian wywołanych przez zakażenie wirusem HPV. Badania skupiają się na analizie markerów molekularnych  i  doskonaleniu metod  diagnostycznych, rokowniczych, a także terapeutycznych.
 
 • Ginekologia onkologiczna – rak jajnika – badania dotyczą głównie immunologicznych nieprawidłowości związanych z rozwojem raka jajnika i mają na celu poszukiwania wczesnych markerów diagnostycznych w przebiegu tej choroby. 
 • Zaburzenia statyki narządu rodnego – badania skupiają się na analizie skuteczności dostępnych metod leczenia oraz optymalizacji postępowania terapeutycznego.

 Publikacje:
 • Lewy J., Szyłło K., Kamer-Kejna A. Ocena leczenia zachowawczego ognisk endometriozy w bliznach pooperacyjnych. Gin. Pol. 1997, (S1); 68: 159-162
 • Szyłło K, Lewy J, Tchórzewski H, Głowacka E, Banasik M, Lewkowicz P, Kamer- Bartosińska A Evaluation of il-2 and il-10 generating by peripheral blood   lymphocytes in women with endometriosis Efis 2000-14 European Immunology Meeting, Monduzzi Editore 2000:247-254
 •  Kamer-Bartosińska A., Szyłło K., Tchórzewski H., Lewkowicz P., Lewy J. Ocena aktywności neutrofilów krwi obwodowej u kobiet z endometriozą Gin. Pol. 2001; 73(5):431-436
 • Szyłło K., Lewy J., Tchórzewski H., Głowacka E., Banasik M. Lewkowicz P,Kamer-Bartosińska A. Ocena generacji il-10 przez limfocyty krwi obwodowej u kobiet z endometriozą Gin. Pol. 2001;73(5): 437-441
 • Połać I.,Jędrzejczyk S., Kamer-Bartosińska A. Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie endometriozy Nowa Klinika 2001; 8 (1):43-48
 • Szyłło K, Lewy J, Tchórzewski H, Głowacka E, Banasik M, Lewkowicz P, Kamer-Bartosińska A. Evaluation of interleukin-4 and interferon generation by peripheral blood lymphocytes in women with endometriosis Recent Research in Gynecological Endocrinology,  The Parthenon Publishing Group, 2001: 125-128
 • Kamer-Bartosińska A, Szyłło K, Tchórzewski H, Głowacka E, Lewkowicz P, Lewy Evaluation of complement activity in women with endometriosis Recent Research in Gynecological Endocrinology,  The Parthenon Publishing Group, 2001: 129-131
 • Szyłło K., Kamer-Bartosińska A. Endometrioza u kobiet po menopauzie Przegląd Menopauzalny 2003;3: 41-45.
 • Szyłło K, Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P, Kamer-Bartosińska A. The involvement of t lymphocytes in the pathogenesis of endometriotic tissues overgrowth in women with endometriosis. Mediators inflamm. 2003 jun;12(3):131-8.
 • Szyłło Krzysztof, Tchórzewski Henryk, Kamer-Bartosińska Anna, Lewy Jarosław Wpływ skojarzonego chirurgiczno-farmakologicznego leczenia endometriozy na stężenia cytokin w krwi obwodowej Gin. Pol. ,2003,74,10:1379-1385
 • Kamer-Bartosińska Anna, Szyłło Krzysztof, Tchórzewski Henryk, Lewy Jarosław, Udział odporności naturalnej w patogenezie endometriozy Gin. Pol. 2003;74,9:959-967
 • Lewy J, Zeman K, Kamer-Bartosinska A, Szyłło K, Banasik M, Głowacka E. Evaluation of the expression of inflammatory cells adhesive   Receptors (cd11a,cd11b,cd49d,cd62l) and their intramembrane Ligands concentrations in the course of endometriosis disease Polish Journal of Environmental Studies Vol.14, Suppl.II. (2005) , 272-275
 • Ewa, Lewkowicz Przemyslaw The involvement of reactive oxygen intermediates in  inflammatory cytokines production in patients with endometriosis Polish Journal of Environmental Studies Vol.14, Suppl.II. (2005), 351-355
 •  Basta A, Brucka A, Górski J, Kotarski J, Kulig B, Oszukowski P, Poreba R, Radowicki S, Radwan J, Sikora J, Skret A, Skrzypczak J, Szyłło K; Polish Gynocologic Society Experts Group. The statement of Polish Society’s Expert Group concerning diagnostics and methods of endometriosis treatment. Ginekol Pol. 2012 Nov;83(11):871-6
 • Kulig B, Łukaszek S, Brucka A, Kałużyński A, Kamer-Bartosińska A, Szyłło K Analiza porównawcza nieprawidłowych wyników badania cytologicznego z wynikami badania histopatologicznego wycinków z szyjki macicy w ramach Programu Pogłębionej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy realizowanego w Klinice Ginekologii Operacyjnej ICZMP w Łodzi Ginekol Pol 2010;81:828-833
 • Pastuszak-Lewandoska D, Bartosińska-Dyc A, Migdalska-Sęk M, Czarnecka KH, Nawrot  E, Domańska D, Szyłło K, Brzeziańska E. Hpv16 e6*ii gene expression in intraepithelial cervical lesions  as  an indicator of neoplastic grade: a pilot study. Med Oncol. 2014 Mar;31(3):842. doi: 10.1007/s12032-014-0842-6. Epub 2014 Jan 
 • Nowak M, Klink M, Głowacka E, Sułowska Z, Kulig A, Szpakowski M, Szyłło K, Tchórzewski H Production of Cytokines During Interaction of Peripheral Blood Mononuclear Cells with Autologous Ovarian Cancer Cells or Benign Ovarian Tumor CellsScandinavian Journal of Immunology 2010;71:91-98
 • Klink M., Jastrzembska K, Nowak M, Bednarska K, Szpakowski M, Szyłło K, Sułowska Z  Ovarian Cancer Cells Modulate Human Blond Neutrophils Response to Activation In Vitro Scandinavian Journal of Immunology 2008;68 (3): 328-336
 • Immunoexpression of the PTEN protein and matrix metalloproteinase-2 in endometrial cysts, endometrioid and clear cell ovarian cancer. Brucka A, Szyłło K. Ginekol Pol. 2013 May;84(5):344-51
 • Sacrococcygeal teratoma – case report and review of the literature. Szyllo K, Lesnik N. Am J Case Rep. 2013;14:1-5
 • The interaction of HspA1A with TLR2 and TLR4 in the response of neutrophils induced by ovarian cancer cells in vitro. Klink M, Nowak M, Kielbik M, Bednarska K, Blus E, Szpakowski M, Szyllo K, Sulowska Z. Cell Stress Chaperones. 2012 Nov;17(6):661-74
 • Włodarczyk Bogumił, Szyłło Krzysztof, Kamer-Bartosińska Anna, Lewy Jarosław Zastosowanie taśmy tvt w leczeniu wysiłkowego  nietrzymania moczu u kobiet Gin. Pol. , 2003;7410: 1421-1426

Badania Kliniczne:
 • A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Elagdix In Subjects with Moderate to Severe Endometriosis-Associated Pain

 • Randomizowane, kontrolowane placebo badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Surfaxin u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała narażonych na ryzyko rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucenej.

 data ostatniej aktualizacji: 26.03.2014