Klinika Położnictwa i Ginekologii

po Kierownika Kliniki: Dr n. med. Mariusz Grzesiak
makieta zdjecie 110 150 - Klinika Położnictwa i Ginekologii
e-mail:

sek12@iczmp.edu.pl

sek65@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 10 61, 42 271 11 11
fax: 42 271 10 60
tel. położne: 42 271 10 25
tel. blok porodowy: 42 271 11 14
tel. położnictwo,  OCP: 42 271 10 66
gdzie jesteśmy: ico plany - Klinika Położnictwa i Ginekologii

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:
 • Opieka medyczna nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym
  • diagnostyka poronień nawykowych, trombofilii (zespół antyfosfolipidowego, mutacji czynnika V Leiden)
  • diagnostyka czynników niemożności donoszenia ciąży
 • Opieka medyczna w okresie ciąży
  • diagnostyka wczesnej ciąży
  • leczenie poronień zagrażających i nawykowych
  • leczenie patologii wczesnej ciąży (puste jajo płodowe, poronienie chybione, ciąża ekotopowa, zaśniad groniasty, niepowściągliwe wymioty ciężarnej)
  • diagnostyka prenatalna
  • diagnostyka i leczenie porodów przedwczesnych, zapobieganie zespolowi zaburzeń oddychania u wcześniaków RDS
  • ciąża po technikach wspomaganego rozrodu
  • rozpoznawanie i leczenie patologii ciążowych: zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, makrosomia, cukrzyca, nadciśnienie indukowane ciążą, zespół HELLP, cholestaza, ciąża wielopłodowa, prowadzenie ciężarnych z choroby i wadami serca, wielowodznie, PROM – przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, małowodzie, choroby endokrynologiczne w ciąży, przygotowanie ciężarnej z wadą płodu do porodu, konflikt serologiczny, krwawienia w ciąży, łożysko przodujące i przedwcześnie oddzielone
  • pielęgnacja ciężarnych wymagających leżenia w łóżku
 • Opieka medyczna w czasie porodu
  • prowadzenie porodów naturalnych i rodzinnych (z ojcem dziecka lub inną bliską osobą), swoboda poruszania się podczas porodu, możliwość porodu w różnych pozycjach,
  • znieczulenie porodu metodami naturalnymi i farmakologicznymi
  • monitorowanie stanu rodzącej i płodu
  • możliwość przecięcia pępowiny przez ojca dziecka
  • wykonywanie cięcia cesarskiego ze wskazań medycznych
 • Opieka medyczna po porodzie
  • w oddziale położniczym matka przebywa ze swoim dzieckiem w jednej sali, sale są dwu i trzyosobowe
  • informacje na temat dziecka udziela codziennie lekarz pediatra
  • wykonywane są szczepienia ochronne noworodków tj. BCG, WZW typu B oaz badania przesiewowe u noworodków: badanie słuchu, badanie w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy i innych rzadkich wad metabolicznych oraz pulsoksymetria w celu wykrycia krytycznych wad serca
  • propagowanie karmienia naturalnego i pomoc w karmieniu
  • pielęgnacja położnic
  • przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji w połogu
  • nauka kąpieli noworodka
  • nauka pielęgnacji skóry, kikuta pępowinowego u noworodka
  • rozpoznawanie objawów sytości i głodu u noworodka
  • rozpoznawanie objawów nawału pokarmowego u położnic i nauka radzenia sobie z tym problemem
  • edukacja w zakresie prawidłowego odżywiania kobiety karmiącej
  • rozpoznawanie wczesnych objawów smutku poporodowego ( Baby blues)
  • edukacja na temat żółtaczki fizjologicznej, stolców przejściowych, objawów „ciążowych” u noworodka
 • Opieka medyczna w zakresie ginekologii
  • diagnostyka i leczenie niepłodności i niemożności donoszenia ciąży
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania 
  • diagnostyka histologiczna nadżerek i nieprawidłowych wyników rozmazów cytologicznych z szyjki macicy
  • diagnostyka nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych (innych niż miesiączkowe)
Osiągnięcia Kliniki
 • Kompleksowe leczenie niemożności donoszenia ciąży ze szczególnym uwzględnieniem zakładania przed planowaną ciążą szwu na cieśń macicy drogą przezbrzuszną.
 • Zachowawcze leczenie ciąży pozamacicznej.
 • Opracowanie własnej metody ratującej życie w przypadku ciężkiej patologii łożyska jakim jest łożysko przerośnięte.
 • Wczesna diagnostyka makrosomii płodu – zapobieganie urazom okołoporodowym noworodka.

Wykonywane zabiegi:
 •  W połoznictwie
  • cięcie cesarskie
  • zabieg kleszczowy
  • ręczne wydobycie łożyska
  • nacięcie i szycie krocza
  • operacyjne leczenie krwotoków śród i poporodowych
  • leczenie uszkodzeń śródporodowych dróg rodnych
  • szew okrężny na szyjkę macicy
  • amniopunkcja
  • amnioskopia
 • W ginekologii
  • histerosalpingografia
  • operacje plastyczne wypadanie macicy i pochwy
  • operacyjne leczenie patologii szyjki macicy
  • operacyjne leczenie mięśniaków macicy
  • operacyjne leczenie torbieli i guzów jajników
  • operacyjne leczenie ciąży pozamacicznej
  • operacyjne leczenie endometriozy
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • zakładanie szwu na cieśń macicy z dostępu przezbrzusznego u pacjentek z licznymi utratami ciąż i niemożnością donoszenia ciąży
Personel lekarski:
 • 1 adiunkt
 • 9 starszych asystentów
 • 6 rezydentów

Wykaz imienny personelu lekarskiego:

 • Dr n. med. Mariusz Grzesiak, tel. 42 271 10 78
 • Z-ca Kierownika Kliniki dr n. med. Michał Krekora, tel. 42 271 10 29
 • Stanisław Sobantka, dr n. med. st. asystent, tel. 42 271 11 12
 • Lidia Biesiada, dr n. med., St. asystent, tel. 42 271 10 26
 • Joanna Jaworska-Pietraszek, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63 / 42 271 10 68
 • Piotr Krajewski, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63 / 42 271 10 68
 • Monika Tadros- Zins, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63
 • Jacek Błaszczyk, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63 / 42 271 10 68
 • Barbara Hadacz dr n. med. st. asystent, tel. 42 271 10 63 / 42 271 10 68
 • Marek Jaskuła lek. med. st. asystent
 • Julia Juchniewicz, lekarz, rezydent
 • Aleksandra Krokocka, lekarz, rezydent
 • Anna Kędzierska-Markowicz, lekarz, rezydent
 • Beata Kaczmarek, lekarz, rezydent
 • Łukasz Sokołowsk, lekarz, rezydent
 • Marta Ancuta, lekarz, rezydent
  Telefon do lekarzy rezydentów 42 271 10 23 / 42 271 10 24
Personel pielęgniarski:
 • 45 położnych w tym:
  • 14 – mgr położnictwa
  • 16– położnych licencjonowanych
  • 7- położnych ze specjalizacją położniczą
  • 1 położna ze specjalizacją położniczo-ginekologiczną
Personel pozostały:
 • 2 sekretarki medyczne
  • Agnieszka Łukaszewicz
  • Katarzyna Jankowska
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika dysponuje:
  • 36 łóżka – OCP III poziom, 33 łóżek i 30 łóżeczek noworodkowych– Położnictwo IV poziom,
 • Średni czas pobytu pacjenta w Klinice:
  • w roku 2016 wynosił 3-4 dni (po porodzie siłami natury 2, po cięciu cesarskim 4dni).
 • W roku 2016 w Klinice było leczonych 3902 pacjentek
 • W roku 2016 odbyło się w Klinice  1447 porodów.

data ostatniej aktualizacji: iaR©27.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Patologii Ciąży
Rejestracja tel. 42 271 12 45

Pon, wt, czw, pt 8-15.00

Wtorek 10.30-18.00

Lokalizacja: Pawilon Ginekologiczno – Położniczy, poziom „1”, pokój nr 15

tel. 42 271 12 48
Godzina po godzinie Na 25 dni

 

 

 

 

Personel lekarski:
 • 1 profesor zwyczajny
 • 1 profesor nadzwyczajny
 • 7 starszych asystentów
 • 7 rezydentów

Położne:
 • 9 – mgr położnictwa
 • 2 – mgr innych specjalności
 • 8 – położnych licencjonowanych (6 posiada specjalizację z pielęgniarstwa położniczego,1 posiada specjalizację z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego)
 • 22 – starszych położnych
Personel pozostały:
 • 2 sekretarki medyczne: 
 • Iwona Jaruga-Warchoł
 • Paulina Szychowska
 • 11– salowych

Wykaz imienny personelu lekarskiego:
 • Grzegorz Krasomski, Prof. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki, tel. 42 271 10 61 
 • Zbigniew Pietrzak, dr hab. n. med., Z-ca Kierownika Kliniki, tel. 42 271 10 61
 • Stanisław Sobantka, dr n. med., Z-ca Kierownika Kliniki, tel.
 • Lidia Biesiada, dr n. med., St. asystent, tel.
 • Michal Krokora, dr n. med., St. asystent, tel.
 • Marek Jacaszek, dr n. med., st. asystent, tel. 42 271 10 63
 • Joanna Jaworska-Pietraszek, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63
 • Piotr Krajewski, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63
 • Monika Tadros-Zins, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 10 63
 • Jacek Błaszczyk, lekarz, st. asystent, tel. 42 271 11 13
 • Aleksandra Wieczorek, dr n. med., rezydent
 • Beata Rzepkowska-Misiak, dr n. med., rezydent
 • Julia Juchniewicz, lekarz, rezydent
 • Agnieszka Patrycja Szukała, dr n. med., rezydent
 • Maria Cybulska, lekarz, rezydent
 • Aleksandra Krokocka, lekarz, rezydent
 • Anna Kędzierska-Markowicz, lekarz, rezydent

 Dane statystyczne kliniki:
Poradnia Patologii Ciąży Rejestracja tel. 42 271 12 45
Wt. 10.35 – 18.00
Pn, Śr. – Pt. 8.00 – 15.00
Lokalizacja: Pawilon Ginekologiczno – Położniczy, poziom „1”, pokój nr 15
tel. 42 271 12 48
data ostatniej aktualizacji 28.03.2014