Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
makieta_zdjecie_110_150
e-mail:

@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 11 41
fax: 42 271 11 40
gdzie jesteśmy: ico_plany

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:

Przedmiotem działalności Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych jest diagnostyka i leczenie:

 • chorób tarczycy u dorosłych i u dzieci (także wrodzonej niedoczynności tarczycy);
 • zaburzeń miesiączkowania i płodności;
 • stanów związanych z nadmiernym owłosieniem (hirsutyzm) lub nadmiarem hormonów męskich u kobiet (hiperandrogenizm);
 • wszystkich postaci cukrzycy – u dorosłych i u dzieci oraz cukrzycy ciążowej; długofalowa, wielospecjalistyczna obserwacja dzieci matek z cukrzycą;
 • stanów hipoglikemicznych;
 • wszystkich postaci chorób przysadki, nadczynności (guzy przysadki wydzielające hormony, zespół Cushinga, akromegalia, itp.) oraz niedoczynności tego gruczołu (choroby uszkadzające przysadkę, guzy wywierające ucisk na ten gruczoł, moczówka prosta), w szczególności zaburzeń wydzielania prolaktyny (np. podwyższony poziom prolaktyny – hiperprolaktynemia);
 • nadciśnienia tętniczego, w tym nadciśnienia na tle endokrynnym;
 • zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, chorób przytarczyc oraz osteoporozy u kobiet i u mężczyzn;
 • chorób nadnerczy u dzieci i u dorosłych (zespół Cushinga, choroba Addisona, wrodzony przerost nadnerczy);
 • zespołów mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN) oraz autoimmunologicznych zespołów niedoczynności wieloguczołowej (APS);
 • niepłodności męskiej i żeńskiej;
 • zaburzeń potencji lub hipogonadyzmu u mężczyzn;
 • zaburzeń dojrzewania płciowego i procesu wzrastania u dzieci;
 • otyłości i zespołu metabolicznego u dzieci i u dorosłych wraz z odpowiednim szkoleniem dietetycznym;
 • stanów niedożywienia i jadłowstrętu psychicznego;
 • zaburzeń endokrynologicznych w zespołach genetycznych;
 • wrodzonych rzadkich chorób metabolicznych, także w oparciu o badania przesiewowe prowadzone w ICZMP;
 • wrodzonych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autystycznym;
 • zaburzeń lipidowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnie uwarunkowanych hipercholesterolemii;
 • chorób spichrzeniowych u dzieci i dorosłych.
Osiągnięcia Kliniki

Klinika jest siedzibą Zarządu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, a kierownik Kliniki – Prezesem tego Towarzystwa oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a także Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej. Prof. Andrzej Lewiński jest konsultantem krajowym w dziedzinie endokrynologii, Dr n. med. Renata Stawerska – konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Dr n. med. Ewa Starostecka – konsultantem wojewódzkim w zakresie pediatrii metabolicznej. Prof. Andrzej Lewiński jest członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni i tytułów. Klinika jest siedzibą redakcji czasopisma Thyroid Research (BMC Ltd., London), Prof. A. Lewiński – redaktorem naczelnym tego pisma, zaś dr A. Zygmunt oraz Prof. M. Stasiołek – Zastępcami Redaktora Naczelnego. Dr hab. Maciej Hilczer jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Dr hab. Maciej Hilczer i Prof. Andrzej Lewiński są członkami zespołu koordynacyjnego ds. stosowania hormonu wzrostu. Pracownicy Kliniki są autorami podręcznika „Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej” pod red. A. Lewińskiego i A. Zygmunta, a także współautorami rozdziałów w wielu podręcznikach.

Wykonywane zabiegi:
 • badanie USG gruczołu tarczowego,
 • badanie USG przytarczyc wraz z pobraniem bioptatu pod kontrolą USG w oznaczenia stężenia parathormonu);
 • badanie USG miednicy mniejszej;
 • echokardiografia;
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy.
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • procedura z Thyrogenem w monitorowaniu leczenia raka tarczycy;
 • leczenie hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Pradera-Willego, zespołem Turnera oraz z niską masą urodzeniową ciała w ramach Programów Terapeutycznych Ministerstwa Zdrowia (procedura ta obejmuje również szkolenie chorych dzieci oraz ich rodziców bądź opiekunów);
 • leczenie rekombinowanym IGF-I dzieci z pierwotnym niedoborem tego czynnika wzrostu (Program Terapeutyczny Ministerstwa Zdrowia);
 • leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego;
 • leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy;
 • szkolenie w zakresie prawidłowego kontrolowania i leczenia cukrzycy (u dorosłych oraz  dzieci i ich rodziców) oraz w zakresie prawidłowego użytkowania pomp insulinowych.
 • udział w dwóch wieloośrodkowych międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących: 1) leczenia dzieci z niedoborem hormonu wzrostu długodziałającym analogiem hormonu wzrostu oraz 2) leczenia z użyciem pochodnej ketokonazolu nieoperacyjnych lub dotychczas nieskutecznie leczonych postaci zespołu Cushinga.
Personel lekarski:
 • liczba profesorów zwyczajnych – 1
 • liczba profesorów nadzwyczajnych – 1
 • liczba adiunktów – 2
 • liczba starszych asystentów – 21
 • liczba rezydentów –  7
 • Wykaz imienny personelu lekarskiego zatrudnionego w pełnym wymiarze:
  • Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med., lewinski.andrzej@iczmp.edu.pl,
  • Jan Brzeziński, prof. dr hab. n. med., z-ca Kierownika Kliniki
  • Ewa Bieniek, dr n. med., adiunkt
  • Hanna Domagalska-Nalewajek, dr n. med., starszy asystent
  • Magdalena Marcinkowska, dr n. med., starszy asystent
  • Renata Michalak, dr n. med., adiunkt
  • Magdalena Stasiak, dr n. med., starszy asystent
  • Konrad Szosland, dr n. med., starszy asystent
 • Rezydenci:
  • Dagmara Bukarewicz-Kopka, lek. (choroby wewnętrzne)
  • Marta Drabik, lek. (endokrynologia)
  • Anna Karzkowiak, lek. (diabetologia)
  • Ewelina Piękoś, lek. (choroby wewnętrzne)
  • Magdalena Skoczowska-Rozmus, lek. (choroby wewnętrzne)
  • Ewelina Sośnierz, lek. (endokrynologia)
  • Katarzyna Zawadzka-Starczewska, lek. (endokrynologia)
 • Specjalizanci w trybie pozarezydenckim:
  • Agnieszka Kucińska, lek. (diabetologia)
  • Olga Pasternak, lek. (endokrynologia)
  • Michał Radwan, dr n. med. (endokrynologia)
  • Nina Wieczorek-Cichecka, lek. (choroby wewnętrzne)
 • Personel lekarski zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu:
  • Krzysztof Lewandowski, prof. dr hab. n. med., starszy asystent
  • Maciej Hilczer, dr hab. n. med., starszy asystent
  • Zbigniew Adamczewski, dr n. med., starszy asystent
  • Irena Bobeff, dr n. med., starszy asystent
  • Maria Brzozowska, dr n. med., starszy asystent
  • Katarzyna Dąbrowska, dr n. med., starszy asystent
  • Jan Dąbrowski, dr n. med., starszy asystent
  • Kinga Krawczyk-Rusiecka, dr n. med., starszy asystent
  • Leszek Markuszewski, dr hab. n. med., starszy asystent
  • Iwona Nadel, dr n. med., starszy asystent
  • Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, dr n. med., starszy asystent
  • Joanna Smyczyńska, dr n. med.,  starszy asystent
  • Ewa Starostecka, dr n. med. starszy asystent
  • Renata Stawerska, dr n. med., starszy asystent
  • Małgorzata Szałapska, dr n. med., starszy asystent
  • Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska, dr n. med., starszy asystent
  • Arkadiusz Zygmunt, dr n. med., starszy asystent
Personel pielęgniarski:
 • mgr pielęgniarstwa – 5
 • mgr innych specjalności –  1
 • starszych pielęgniarek –  7
 • starszych położnych – 2
Personel pozostały:
 • sekretarki medyczne – 2
  • Monika Dębska
  • Ewa Karpińska
 • dietetyk – 1
  • Urszula Pytasz, dr inż. n. chem.
 • inny
  • Przemysław Śliwka, mgr, młodszy asystent
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych dysponuje 40 łóżkami (stan na 1.01.2016)
 • Średni czas pobytu pacjenta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w roku 2015 wynosił 2,27 dnia (1,24 – dzieci i 3,29 – dorośli pacjenci).
 • W roku 2015 w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych było 3799 pacjentów (2240 dzieci i 1559 dorosłych).

data ostatniej aktualizacji: iaR©24.04.2017