Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
PKrajewski
e-mail:

sek52@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 14 21
fax: 42 271 14 20
gdzie jesteśmy: ico_plany

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:
Osiągnięcia Kliniki
Wykonywane zabiegi:
Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:
Personel pielęgniarski:
Personel pozostały:
Dane statystyczne kliniki:

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015