Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych( CMDLiBP )

 

p.o. Kierownik Kliniki: dr n.med Ewa Świątkowska
PSwiatkowska 2 - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych( CMDLiBP )
e-mail:

sek56@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 15 11
fax: 42 271
gdzie jesteśmy: ico plany - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych( CMDLiBP )

 

Profil działalności medycznej:

– to  nowoczesne  medyczne laboratorium diagnostyczne, pracujące całodobowo i  wpisane do ewidencji MLD Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych  pod numerem 3137.
– zostało utworzone w 2011r poprzez  połączenie funkcjonujących od początku powstania CZMP trzech zakładów diagnostycznych: Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Immunologii Klinicznej i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej

Oferta CMDL iBP obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych zarówno podstawowych jak i specjalistycznych w zakresie :
– diagnostyki choroby zatorowo-zakrzepowej
– zaburzeń hemostazy – niedobory czynników krzepnięcia
– immunologicznej diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności
– pełnej diagnostyki hormonalnej zaburzeń endokrynologicznych
– wstępnej diagnostyki wad metabolicznych
– serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych
– pełnej serologicznej diagnostyki toksoplazmozy i innych parazytoz
– ciągłej diagnostyki bakteriologicznej.

W  CMDLiBP  oferujemy usługi diagnostyczne  obejmujące  wszystkie podstawowe badania oraz bardzo szeroki panel parametrów specjalistycznych.  W punkcie pobrań wykwalifikowana pielęgniarka pobiera krew żylną na badania  laboratoryjne od noworodków i małych dzieci. Oferujemy naszym pacjentom ponad  500 badań, zapewniając kompleksowe świadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozowania choroby i monitorowania procesu leczenia.
Wysoką  jakość świadczonych usług zapewniamy poprzez:
– zatrudnienie fachowego personelu i merytoryczny nadzór wykwalifikowanych specjalistów z diagnostyki laboratoryjnej/ analityki klinicznej, immunologii, mikrobiologii,
– właściwą organizację i analizę pracy na każdym jej etapie- przedlaboratoryjnym, analitycznym i polaboratoryjnym, wykonywanej według ściśle określonych procedur,
– wyposażenie i eksploatację specjalistycznej i nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej,
– wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych badań, która gwarantuje niezależną ocenę jakości uzyskiwanych wyników uzyskiwanych.

Badania laboratoryjne wykonujemy korzystajac z aparatury pomiarowo- badawczej i zestawów odczynnikowych  renomowanych światowych dostawców takich jak np. Roche, Sysmex, Ortho Clinical Diagnostics, Siemens, Instrumentation  Laboratory, bioMarieux, Diasorin, Innova, Toshiba  i wielu innych.
Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, jest stale monitorowana dzięki wdrożonym  mechanizmom kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej umożliwiających niezależną ocenę jakości wyników badań laboratoryjnych.
CMDL  bierze udział w programach kontroli jakości badań prowadzonych przez:
Międzynarodową kontrolę RIQAS – RANDOX – Wlk. Brytania
Międzynarodową kontrolę Labquality – Finlandia
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
Posiadając w strukturze CMDLiBP pracownie naukowe mozemy podjąć współpracę naukową zarówno z klinikami Instytutu jak również z podmiotami zewnętrznymi.

Osiągnięcia Kliniki
Wykonywane zabiegi:

W  CMDLiBP  oferujemy usługi diagnostyczne  obejmujące  wszystkie podstawowe badania oraz bardzo szeroki panel parametrów specjalistycznych.  W punkcie pobrań wykwalifikowana pielęgniarka pobiera krew żylną na badania  laboratoryjne od noworodków i małych dzieci. Oferujemy naszym pacjentom ponad  500 badań, zapewniając kompleksowe świadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozowania choroby i monitorowania procesu leczenia.
Wysoką  jakość świadczonych usług zapewniamy poprzez:
– zatrudnienie fachowego personelu i merytoryczny nadzór wykwalifikowanych specjalistów z diagnostyki laboratoryjnej/ analityki klinicznej, immunologii, mikrobiologii,
– właściwą organizację i analizę pracy na każdym jej etapie- przedlaboratoryjnym, analitycznym i polaboratoryjnym, wykonywanej według ściśle określonych procedur,
– wyposażenie i eksploatację specjalistycznej i nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej,
– wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych badań, która gwarantuje niezależną ocenę jakości uzyskiwanych wyników uzyskiwanych.

Badania laboratoryjne wykonujemy korzystajac z aparatury pomiarowo- badawczej i zestawów odczynnikowych  renomowanych światowych dostawców takich jak np. Roche, Sysmex, Ortho Clinical Diagnostics, Siemens, Instrumentation  Laboratory, bioMarieux, Diasorin, Innova, Toshiba  i wielu innych.
Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, jest stale monitorowana dzięki wdrożonym  mechanizmom kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej umożliwiających niezależną ocenę jakości wyników badań laboratoryjnych.
CMDL  bierze udział w programach kontroli jakości badań prowadzonych przez:
Międzynarodową kontrolę RIQAS – RANDOX – Wlk. Brytania
Międzynarodową kontrolę Labquality – Finlandia
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
Posiadając w strukturze CMDLiBP pracownie naukowe mozemy podjąć współpracę naukową zarówno z klinikami Instytutu jak również z podmiotami zewnętrznymi.

 

Wykaz wykonywanych badań:

ikony pdf - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych( CMDLiBP )

Wykaz wykonywanych badań

Struktura organizacyjna CMDLi BP:
 1. Pracownie:
  • Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych- mgr Alina   Niewiadomska, tel 271 15 10
  • Chemii Klinicznej  – mgr Jolanta Romak ,  tel. 271 15 18
  • Hematologii z Koagulologią  – mgr Ewa Król, tel 271 15 19
  • Immunologii z Immunochemią – dr n med. Ewa Głowacka, tel 271 15 29
  • Mikrobiologii z Parazytologią  – dr n med. Ewa Śpiewak, tel 271 15 22
  • Badań Przesiewowych – dr n med Ewa Ligocka, tel. 271 15 11
 2. punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych,  tel 271 15 14
 3. Pracownie naukowe:
  • Pracownia Naukowa
  • Pracownia Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów
  • Pracownia Badań Molekularnych nad Niepłodnością

Badania laboratoryjne są wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel fachowy stale podwyższający swoje kwalifikacje. Wszystkie wyniki badań autoryzowane są przez diagnostów laboratoryjnych. Nad prawidłową pracą laboratorium czuwa zespół wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej, mikrobiologii
Lista  zatrudnionych  diagnostów laboratoryjnych CMDL  :

 • dr n. med. Ewa Świątkowska – – IIº analityka kliniczna, zdrowie publiczne
 • mgr Alina Niewiadomska – spec. diagnostyki laboratoryjnej
 • mgr Jolanta Romak – spec. diagnostyki laboratoryjnej
 • mgr Krystyna Dolatowska – spec. diagnostyki laboratoryjnej
 • mgr Agnieszka Kudra – spec. diagnostyki laboratoryjnej
 • dr n med Ewa Ligocka – spec. diagnostyki laboratoryjnej
 • mgr Ewa Król – spec. laboratoryjna diagnostyka medyczna
 • dr n med. Ewa Głowacka – spec. analityka kliniczna, spec. laboratoryjnej immunologii medycznej
 • dr n med. Jolanta Lukamowicz – Iº analityka kliniczna
 • mgr Agnieszka Skotnicka – Iº analityka kliniczna
 • mgr Karolina Gostyńska – młodszy asystent
 • mgr Bogumiła   Wojtyra – młodszy asystent
 • mgr Romualda Rajska – młodszy asystent
 • mgr Magdalena Bartczak– młodszy asystent
 • mgr Barbara Klarzyńska- Sobiech – młodszy asystent

 

W zakresie mikrobiologii i parazytologii oraz serologii chorób zakaźnych:

 • dr n med. Ewa Śpiewak – spec. mikrobiologia medyczna
 • dr n med. Cebiada- Adamiec Anna – spec. mikrobiologia lekarska
 • mgr Elżbieta Kwilman – spec. mikrobiologia medyczna
 • mgr Seraficka Agnieszka – spec. mikrobiologia medyczna
 • mgr Szczypkowska Małgorzata – młodszy asystent

 

Pracownicy ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych:

 • Anna Ciebiada- Adamiec
 • Ewa Głowacka -adiunkt
 • Ewa Ligocka
 • Jolanta Lukamowicz
 • Ewa Śpiewak
 • Ewa Świątkowska

W CMDL oprócz 20 diagnostów laboratoryjnych zatrudnieni są:

 • 33 starsi technicy analityki medycznej
 • 1 starsza pielegniarka ( w punkcie pobrań ( tel.: 15-14 )
 • 2 rejestratorki medyczne
 • 3 starsze salowe

Nadzór nad pracą ww pracowników pełni:

Kierownik Zespołu Techników Analityki Medycznej–   Kołodziej Sylwia ( tel.: 42 271 15 11)

Diagności laboratoryjni :

 • mgr Alina Niewiadomska i dr n.med Ewa Świątkowska są członkami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnychj IV kadencji reprezentując woj. łódzkie.

Na terenie CMDL funkcjonują również Pracownie Naukowe, w której zatrudnionych jest dwóch adiunktów:

 • dr n.med Zuzanna Gaj
 • dr n.med Wioletta Wujcicka

oraz asystenci

 • mgr Adrian Krygier
 • mgr Rafał Świechowski

 

Dane statystyczne kliniki:

 


data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015