Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

Kierownik Kliniki: Dr hab.n.med. Marek Zadrożny Prof. nadzw.ICZMP
zadrozny
e-mail: sek21@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271-11-01
fax:

Główne kierunki
działalności naukowej: Kontynuacja programu śródoperacyjnej oceny węzła wartowniczego przy użyciu metody OSNA u chorych na wczesnego raka piersi. Następnie wyznaczenie implikacji klinicznych po analizie wyników badań.
Badania naukowe nad jakością życia „quality of life” u chorych na raka piersi
  • Program jednoczasowych rekonstrukcji z użyciem różnych typów implantów
  • Ocena porównawcza odległych wyników estetycznych u chorych poddanych różnym rodzajom zabiegów oszczędzających
  • wyznaczanie kryteriów kwalifikacji pacjentek do rekonstrukcji piersi na podstawie potencjalnego wpływu operacji na poprawę jakości życia
Ocena nasilenia stresu oksydacyjnego w osoczu chorych na raka piersi przy użyciu peroksydacji lipidów

Publikacje-podręczniki
  1. Szychta P, Butterworth M, Dixon M, Kulkarni D, Stewart K, Raine C. Breast reconstruction with the denervated latissimus dorsi musculocutaneous flap. The Breast. 2013;22:667-672. IF=1,967 MNiSW=25
  2. Szychta P, Stewart K, Anderson W. Treatment of infantile haemangiomas with propranolol – clinical guidelines. Plastic and Reconstructive Surgery. 2013. DOI:10.1097/PRS.0000000000000007. IF=3,535 MNiSW=35
  3. Stewart K, Szychta P. Reply: revision otoplasty: an algorithm. Plastic and Reconstructive Surgery. 2013;131:640e-1e. IF=3,535 MNiSW=35

Badania Kliniczne: „Innowacyjna platforma do oceny skuteczności i toksyczności leków przeciwnowotworowych”Innowacyjny „żywy” opatrunek biodegradowalny do ran przewlekłych i owrzodzeń”

Nr rej. badania w ICZMP 1112/2013 (wspólnie z firmą Celther Polska sp. z o.o.)

data ostatniej modyfikacji 28.03.2014