Informacje dla pacjentów GCS

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

Profil działalności medycznej: Przedmiot działalności:
 • Główna dziedziną działalności medycznej  jest nowoczesne kompleksowe leczenie chirurgiczne chorych na raka piersi obejmujące również szeroką gamę jednoczasowych i odroczonych zabiegów rekonstrukcyjnych. Ponadto wykonywane są zabiegi operacyjne gruczołu tarczowego, cholecystektomie, operacje plastyczne różnego rodzaju przepuklin, zabiegi operacyjne nowotworów skóry (czerniak), wszelkie limfadenektomie oraz zabiegi w obrębie jamy brzusznej .

 Wykonywane zabiegi:
 • Operacje oszczędzające, kwadrantektomie, szerokie miejscowe wycięcia w  z biopsją węzła wartowniczego bądź limfadenektomią pachową Mastektomie – amputacje podskórne z jednoczasową rekonstrukcją w tym profilaktyczne, klasyczne mastektomie sposobem .Maddena Operacje odtwórcze – jednoczasowe bądź odroczone rekonstrukcje z użyciem endoprotez silikonowych oraz rekonstrukcje z tkanek własnych  (TRAM, LD i inne) Operacje łagodnych schorzeń piersi, przerostów miąższu i wad wrodzonych.

Osiągnięcia Kliniki:
 • Śródoperacyjna diagnostyka przerzutów raka piersi do węzłów chłonnych wartowniczych .

Wiarygodny wynik badania „węzła wartownika” (SLN) u chorych operowanych z powodu raka piersi wyznacza optymalne leczenie. Śródoperacyjne histologiczne badanie SLN nie zapewnia czasem dokładnej diagnozy. Dlatego z Zakładem Patomorfologii ICZMP sprawdzono wiarygodność innowacyjnej molekularnej metody wykrywania przerzutów raka piersi do SLN w jednoetapowym teście amplifikacji kwasu nukleinowego (OSNA). Analiza badania klinicznego 98 pacjentek wykazała wyższą użyteczność metody OSNA. Praca została przyjęta na Konges EURAPS RC 2013. Istotne jest znaczenie społeczne i ekonomiczne wyników przeprowadzonych badań.
W przypadku wykrycia przerzutu do SLN, wykonywana jest niezwłocznie, w trakcie jednego znieczulenia pełna limfadenektomia pachowa. Pacjentka unika kolejnej operacji w znieczuleniu ogólnym wykonywanej po około 2 tygodniach, a często również bardzo kosztownej i obciążającej radioterapii.

 • Poszukiwanie nowych molekularnych czynników rokowniczych w raku piersi.

Tradycyjne badanie histo-patologiczne, łącznie z oceną węzłów chłonnych i receptorów hormonalnych, nie jest już wystarczające w dzisiejszych czasach dla zaplanowania nowoczesnego leczenia uzupełniającego u chorych na raka piersi. Opracowanie nowych czynników molekularnych pozwala na bardziej precyzyjny dobór skutecznego leczenia lokoregionalnego i systemowego raka piersi. Między innymi wyodrębniono nową postać tzw. „raka trójujemnego”, wymagającego zastosowania specyficznej chemioterapii. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań potwierdzają hipotezę, że polimorfizm niektórych genów może być związany z występowaniem raka piersi w Polsce. Mogą one mieć znaczenie jako potencjalne czynniki rokownicze i predykcyjne, co ułatwi wybór odpowiedniego leczenia uzupełniającego zabieg operacyjny.

Personel lekarski:
 • profesor nadzwyczajny  1
 • adiunkt 1
 • starsi asystenci  3
Personel pielęgniarski:
 • pielęgniarki i położne 14 w tym:
  • mgr pielęgniarstwa 2
  • starszych pielęgniarek 8
  • starsze położne 4
Personel pozostały:
 • ilość sekretarek medycznych 1

Wykaz imienny personelu lekarskiego:
 • Marek Zadrożny dr hab.n.med.  prof.nadzw. ICZMP Kierownik Kliniki,  e-mail:zadrozny.lodz@wp.pl nr tel. 42 271 11 02
 • Bogusław Westfal dr n.med. Z-ca Kierownika Kliniki, e-mail: boguslawwestfal@wp.pl, nr tel. 42 271 11 03
 • Rafał Maciejczyk dr n.med. Starszy asystent, nr tel. 42 271-11-03
 • Grzegorz Połeć lek.med. Starszy asysten, nr tel. 42 271 11 03
 • Paweł Szychta dr n.med. Młodszy asystent – adiunkt, e-mail: szychta@yahoo.pl, nr tel. 42 271 11 03
 Dane statystyczne kliniki:  
Klinika dysponuje 13 łóżkami (na dzień 1.01.2014). Średni czas pobytu pacjenta w Klinice w 2013 roku wynosił (w zależności od rodzaju leczenia operacyjnego ) od  1-go do 8 dni, np. nowotwory złośliwe – 7- 8 dni, łagodne guzy piersi – 3 dni, operacje tarczycy – 5 dni,  operacje pęcherzyka żółciowego – 3 – 4 dni, przepukliny – 3 dni.W roku 2013 w Klinice hospitalizowanych było 1046 pacjentów

data ostatniej modyfikacji 31.03.2014