Rada Naukowa

Rada_Nauk

W dniu 9 września br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2015-2019 posiedzenie Rady Naukowej ICZMP. Nominacje członkom Rady wręczył Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi prof. Maciej Banach. W wyniku ukonstytuowania się Rady na Przewodniczącego został wybrany dr hab. n. med. Marek Zadrożny, prof. nadzw. ICZMP

wiceprzewodniczącymi zostali:
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc, prof. nadzw. ICZMP

Sekretarzem Rady Naukowej została:
dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. nadzw. ICZMP
Rada Naukowa ICZMP liczy 33 członków, w tym 15 członków wskazanych przez Ministra Zdrowia.

kontakt:
Dział Informacji Naukowej
tel. 42271-1602
e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl

 

Skład Rady Naukowej na kadencję 2015-2019

Rada_Nauk_tab


 Rada Naukowa – Kadencja 2011 – 2015
data aktualizacji 25.09.2015