Przydatne informacje

ikony pobyt wszpit - Przydatne informacje ikony ankieta sat pac - Przydatne informacje ikony bliskich - Przydatne informacje ikony niepelnosprawni - Przydatne informacje ikony gluchoniemy - Przydatne informacje
ikony dokumentacja - Przydatne informacje ikony PR Pacjenta - Przydatne informacje ikony oczekujacy - Przydatne informacje ikony wifi - Przydatne informacje ikony druki - Przydatne informacje
ikony wyzywienie - Przydatne informacje ikony pr zdrowotne - Przydatne informacje ikony Edu zdro - Przydatne informacje ikony HPV - Przydatne informacje ikony plany B - Przydatne informacje
         
14.04.2016 -NFZ przypomina: jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Z naszych informacji wynika, że nie odbywa się i nie zostaje odwołana średnio co trzecia wizyta u specjalisty. NFZ przypomina: jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Więcej informacji: ikony pdf - Przydatne informacjeulotka odwołaj wizyte  

 


14.04.2016 -Ankieta NFZ na temat opieki w trakcie ciąży, porodu, połogu

 

Koordynator w zakresie Dziecięcej Opieki Koordynowanej nr tel. 42 271 13 81 lub 271  14 11.