Zespół Poradni Specjalistycznych

Kierownik Przychodni: Dr n med. Małgorzata Sobczak
Pielęgniarka koordynująca: Dr n. med. Beata Słomska
Sekretariat: Agnieszka Deja-Wałęsińska
42 271 12 41
poradnia@iczmp.edu.pl
 
tel. Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: 42 271 12 44, 42 271 12 45 ico_erejestracja
 fax Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: 42 271 12 40
tel. Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: 42 271 12 44, 42 271 1245
gdzie jesteśmy: ico_plany

Poradnia Położnicza i Patologii Ciąży - pok. - 15, tel. 42 271 12 48
 • Dr. n med. Małgorzata Sobczak
Pn., Śr., Czw., Pt.:  8.00 – 15.35
Wt.: 10.25 – 18.00Poradnia Perinatologii i Ginekologii - pok. - 77, tel. 42 271 12 63, 42 271 12 46
 • Dr n med. Stefan Miller

Pn.: 8.00-11.30, Wt.: 8.00 – 15.35,

Śr.: 8.00-15.35, Pt.:  8.00 – 15.35 • Lek med. Grzegorz Buczek
Pn., Czw., Pt.:  8.00 – 15.35
Wt.: 10.25 – 18.00


Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Patologii Szyjki Macicy - pok.25, tel. 42 271 12 47
 • Dr n med. Bartosz Kulig
Pn.: 8.00 – 11.30

 • Dr n med. Artur Szpakowski
Pn.: 11.30 – 15.35

 • Dr n med. Urszula Bartodziej
Wt.: 8.00 – 11.30

 • Lek med. Tadeusz Pawłowski
Wt.: 11.30 – 15.35

 • Lek med. Maria Kowalczyk-Steglińska
Śr.: 8.00 – 11.30

 • Dr n med. Jarosław Górski
Śr.: 11.30 – 15.35

 • Dr n med. Stefan Miller
Czw.: 10.25 – 18.00

 • Dr n med. Dorota Kolasa-Zwierzchowska
Pt.: 8.00 – 11.30

 • Lek med. Tomasz Augustyniak
Pn.: 11.30 – 15.35


Poradnia Ginekologiczna i Chorób Menopauzy- pok.25, tel. 42 271 12 47
 • Lek. med. Ilona Bartosiak-Majcher
Pn., Wt.: 8.00 – 15.35
Czw.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)

 • Dr n med. Agnieszka Wilamowska
Śr., Pt.: 8.00 – 15.35
Czw.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)


Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka - pok.82, tel. 42 271 12 49
Pn.: 9.00 – 14.00

 • Dr n med. Bogusław Westfal
Czw.: 9.00 – 14.00

 • Lek med. Rafał Maciejczyk
Sr.: 9.00 – 14.00

 • Lek med. Grzegorz Połeć
Wt.: 9.00 – 14.00


Poradnia Patologii Noworodka - pok.8, tel. 42 271 12 50
 • Lek. dr n. med. Bogusława Cyranowicz
Pn.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)
Wt., Pt.: 8.00 – 15.35 (godz. zmiennie)

 • Lek dr n. med. Ewa Wasilewska-Wilk
Pn.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)
Wt., Pt.: 8.00 – 15.35 (godz. zmiennie)

 • Lek med. Alicja Wądołowska
Pn.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)
Wt., Pt.: 8.00 – 15.35 (godz. zmiennie)

 • Lek med. Alicja Grodziska
Pn.: 10.25 – 18.00 (godz. zmiennie)
Wt., Pt.: 8.00 – 15.35 (godz. zmiennie)Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Wieku Rozwojowego - pok.9, tel. 42 271 12 57
 • Lek med. Justyna Makowska
Pn.: 8.00 – 12.00
Czw.: 10.25 – 18.00


 • Lek med. Maria Kowalczyk-Steglińska
Wt.: 8.00 – 12.00


Poradnie Wrodzonych Wad Metabolicznych u Dzieci -tel. 42 271 12 44

Poradnia Wrodzonych Wad Metabolicznych ICZMP diagnozuje pacjentów z podejrzeniem:
aminoacidopatii, kwasic organicznych, niedoborem biotynidazy wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu węglowodanów – galaktozemię, fruktozemię rodzinnej  hipercholesterolemii zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, metabolizmu żelaza ,miedzi i innych pierwiastków śladowych pacjentów z podejrzeniem chorób spichrzeniowych pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autystycznym i innymi rzadkimi chorobami

 • Lek. dr n. med. Ewa Starostecka
Pn.: 8.00 – 13.00, Śr., Pt., 8.00 – 15.35
Czw.: 8.00 – 14.25


 • Lek. dr n. med. Agata Lange
Czw.: 16.00 – 20.00


 • Lek med. Marzena Kolasa-Kicińska
Wt.: 8.00 – 15.35


Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci i Poradnia Neurochirurgiczna dla Dorosłych -tel. 42 271 12 45
Rejestracja wizyt osobiście lub przez telefon: tel. 42 271-15-07; 12-44; 12-45
 • Lek. prof. dr hab. n. med. Lech Polis
 • Lek. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski
 • Lek. dr n. med. Emilia Nowosławska
 • Lek. dr n. med. Wanda Mikołajczyk-Wieczorek
 • Lek. dr n. med. Bartosz Polis
 • Lek. dr n. med. Wojciech Szymański
 • Lek. dr n. med. Jacek Krawczyk
Poradnia Endokrynologicznej dla Dzieci -tel. 42 271 12 44; 42/271-12-45
Rejestracja wizyt osobiście lub przez telefon: tel. 42 271-12-44; 12-45
 • Lek. prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
 • Lek. dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska
 • Lek. dr hab. n. med. Renata Stawerska
 • Lek. dr hab. n. med. Maciej Hilczer
 • Lek. dr n. med. Maria Brzozowska
 • Lek. dr n. med. Hanna Domagalska Nalewajek
Zakład Medycyny Rodzinnej - pok.18, tel. 42 271 12 55
 • lek. med. Katarzyna Józefacka – Majewska
 • lek. med. rezydent  Marcin  Strumiłło
 • lek. med. rezydent Joanna Drzazga-Orda
 • dr n.med. spec. pediatrii  Maria Sass-Just
Pogram Badań Prenatalnych - zapisy tel. 42 271 10 67 w godz. 8.15-15.00

Kryteria kwalifikacji  pacjentek:

Badania wykonuje się u kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);
2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową,
5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badan biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Do udziału w programie wymagane jest  skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - tel. 42/271-12-41
Pogłębiona Diagnostyka Programu Profilaktyki Raka Szyjki - tel. 42/271-12-41; 42/271-12-44; 42/271-12-45

 


 

Informacje dla Pacjentów:

Przychodnia Specjalistyczna Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki świadczy usługi ambulatoryjne zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w systemie pracy dwuzmianowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35 w przypadku zmiany rannej lub w godzinach 10.25-18.00 w przypadku zmiany popołudniowej w dniu właściwym dla danego gabinetu lekarskiego.
Świadczenia udzielane w ramach Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych poradniach to świadczenia ambulatoryjne, diagnostyczno-lecznicze i badania profilaktyczne dla pacjentów
W zakresie swojej podstawowej działalności sprawowana jest opieka nad pacjentkami ginekologicznymi, ciężarnymi jak również nad dziewczynkami od urodzenia do 18-tego roku życia. W związku z tym wykonywane są badania cytologiczne w ilości 3738 (dane za rok 2015) a w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 250 (dane za rok 2015).
W Przychodni Specjalistycznej odbywają staże lekarze stażyści w ramach specjalizacji z ginekologii i położnictwa.
W ramach Przychodni Specjalistycznej świadczone są także usługi w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak również w jej ramach pracuje Poradnia Przyzakładowa, dbając o zdrowie i mając na uwadze działania profilaktyczne nad pracownikami Instytutu CZMP.

Wykonywane zabiegi:
 • usuwanie szwów po zabiegach operacyjnych
 • pobieranie materiału do badani histopatologicznego
 • założenie i usuwanie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD)
 • kolposkopia
 • elektrokoagulacja (Poradnie Ginekologiczne, Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka)
 • wymazy cytologiczne i mikrobiologiczne
 • biopsja cienko i gruboigłowa (Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka)
 • szczepienia ochronne: – przeciwko RSV (Poradnia Patologii Noworodka)
  -według kalendarza szczepień od 0-18 r.z (POZ)
Dane statystyczne kliniki:

W ramach Przychodni Specjalistycznej działają następującą Poradnie, które w roku 2015 przyjęły następującą liczbę pacjentów:

Poradnia Ginekologiczna – 3283
Poradnia Ginekologii Endoskopowej i Chorób Menopauzy – 3897
Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego – 1985
Poradnia Położnicza – 4750
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 5615
Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka – 8365
Poradnia Patologii Noworodka – 3438
Poradnia Przyzakładowa – 2032
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 17290
Ogółem przyjęto – 50655

 


data ostatniej aktualizacji: iaR©11.05.2017