Kliniki – Zakłady

Klinika Położnictwa i Ginekologii
tel. 42271-1061
Kierownik Kliniki — dr n. med. Mariusz Grzesiak
Klinika Perinatologii i Ginekologii tel. 42271-1081
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Przemysław Oszukowski
Klinika Ginekologii i Rozrodczości i Terapii Płodu tel. 42271-1181
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Krzysztof Szaflik, prof. zw. ICZMP
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii . tel. 42271-1101
Kierownik Kliniki – Dr hab. Marek Zadrożny, prof.nadzw. ICZMP
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42271-1161
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło, prof. zw. ICZMP
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej . tel. 42271-1131
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Andrzej Malinowski
Klinika Neonatologii tel. 42271-1041
Kierownik Kliniki — dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof.nadzw. ICZMP
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych tel. 42271-1141
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Andrzej Lewiński, prof. nadzw. ICZMP
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii tel. 42271-1341
Kierownik Kliniki — dr hab n.med. Elżbieta Czkwianianc, prof. nadzw. ICZMP
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii tel. 42271-1381
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Krzysztof Zeman
Klinika Chirurgii I Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Oparzeń tel. 42271-1401
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n.med. Anna Piotrowska-Piaseczna, prof. nadzw. ICZMP
Klinika Neurochirurgii tel. 42271-1361
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n. med. Lech Polis, prof. zw. ICZMP
Klinika Neurologii tel. 42271-1371
Kierownik Kliniki — dr hab.n.med. Mariusz Stasiołek prof. ICZMP  
Klinika Ortopedii i Traumatologii tel. 42271-1351
Kierownik Kliniki — dr hab. n.med. Kryspin Niedzielski, prof. nadzw. ICZMP
Klinika Otolaryngologii tel. 42271-1481
Kierownik: — prof. dr hab.n.med. Wiesław Konopka
Klinika Kardiologii tel. 42271-1471
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Jadwiga Moll, prof. zw. ICZMP
Klinika Kardiochirurgii tel. 42271-1451
Kierownik: — prof. dr hab.n.med. Jacek Moll, prof. zw. ICZMP.
Klinika Okulistyki tel. 42271-1491
P.o. kierownik Kliniki — dr Dorota Tomaszkiewicz-Mondry
Klinika Int.Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt tel. 42271-1411
Kierownik — dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw. ICZMP
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
tel. 42271-1421
Kierownik Zakładu: — prof. dr hab.n.med. Wojciech Krajewski, prof. zw. ICZMP
Klinika Rehabilitacji tel. 42271-1501
p.o. Kierownik – lek. Marcin Machnia
Zakład Patomorfologii Klinicznej tel. 42271-1281
p.o. Kierownik – dr n. med. Hanna Romanowicz
Zakładu Diagnostyki Obrazowej tel. 42271-1571
Kierownik – dr hab. n. med. Piotr Grzelak
Zakład Genetyki tel. 42271-1271
Kierownik – dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski, prof. nadzw. ICZMP
Zakład Kardiologii Prenatalnej tel. 42271-1556
Kierownik – prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych (CMDLiBP) tel. 42271-1511
p.o. Kierownik – dr n. med. Ewa Świątkowska