Oferty Pracy

 

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
65/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty  w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej (z możliwością awansu zawo0dowego na stanowisko kierownicze) 11.12
64/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. projektów  (docelowo kierownika Biura Projektów) 06.12
63/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 30.11
62/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Recepcjonistka / Recepcjonista w Dziale Hoteli i Budynków Mieszkalnych 30.11
61/2018 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE: ADIUNKTA W ZAKŁADZIE GENETYKI – DYSCYPLINA NAUKOWA – MEDYCYNA. 23.11
60/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu – dyscyplina naukowa – medycyna. 23.11
59/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na 2 stanowiska naukowe: adiunkta w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  – dyscyplina naukowa – medycyna. 23.11
58/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – dyscyplina naukowa – medycyna. 23.11
57/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – dyscyplina naukowa – medycyna. 23.11
56/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  sekretarkę medyczną 06.11
55/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Akredytacji 02.11
54/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 31.10
53/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 31.10
52/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Sekretarki / Sekretarza Dyrektora 24.10
50/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z możliwością awansu zawodowego na stanowisko kierownicze) zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu 11.10
41/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych 04.09
38/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 09.08
26/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 17.05
25/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza w Klinice Neurologii 17.05
16/2018 Patomorfolog (1/3 etatu) 22.03
15/2018 Technik laboratoryjny (1/3 etatu) 22.03
1/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów 05.01
18/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.09
50/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.10