Oferty Pracy

 

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
51/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Inspektora nadzoru  ds. inwestycji 11.10
50/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z możliwością awansu zawodowego na stanowisko kierownicze) zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu 11.10
49/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Kliniki Neurochirurgii 09.10
48/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Klinice Neurologii  – dyscyplina naukowa – medycyna. 09.10
47/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  2 stanowiska naukowe: adiunkta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych  – dyscyplina naukowa – medycyna. 09.10
46/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Głównego specjalisty ds. inwestycji 24.09
45/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej – z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu – dyscyplina naukowa – medycyna. 11.09
44/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora nadzwyczajnego w Pionie Lekarza Naczelnego Szpitala Pediatrycznego – dyscyplina naukowa – medycyna. 11.09
43/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: adiunkta w Pododdziale Onkologii Klinicznej dyscyplina naukowa – medycyna. 11.09
42/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora BHP w wymiarze ½ etatu w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska 12.09
41/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych 04.09
38/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 09.08
37/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Koordynatora Pakietu Onkologicznego (DILO) 05.07
26/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 17.05
25/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza w Klinice Neurologii 17.05
16/2018 Patomorfolog (1/3 etatu) 22.03
15/2018 Technik laboratoryjny (1/3 etatu) 22.03
1/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów 05.01
18/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.09
50/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.10