Oferty Pracy

 

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
34/2017 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi 15.11
33/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalisty w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej 14.11
32/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego 14.11
31/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Apteki Szpitalnej 18.10
27/2017 Lekarz radiolog (2 osoby 2 x 0,5 etatu) (lekarz radiolog – nowo zatrudniony w ICZMP) 04.10
26/2017 Technik laboratoryjny (nowo zatrudniony w ICZMP, 1 pełny etat) 04.10
25/2017 Technik radiolog (1 osoba, 1 pełny etat) 04.10
24/2017 Patomorfolog (1 osoba, 1 pełny etat) 04.10
23/2017 Lekarz specjalista radiolog (2 osoby 2 x 0,5 etatu) (badacz w zakresie tomosyntezy i mammografii) 04.10
22/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych 02.10
21/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej 28.09
20/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Współpracy Naukowej i Badawczej 19.09
19/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej 19.09
18/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.09
17/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalisty BHP w wymiarze ½ etatu w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska 13.09
16/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka 31.08
15/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika do biura RZECZNIKA PRASOWEGO 31.08
10/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pielęgniarki operacyjne w Bloku Operacyjnym Pediatrycznym 19.05
2/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza w Klinice Okulistyki 03.02
50/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.10
43/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza w Klinice Otolaryngologii 19.09
40/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza w Klinice Ortopedii i Traumatologii 02.09
27/2016 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Kliniki Okulistyki 24.05