Oferty Pracy

 

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
21/2018 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH W CELU OBSADZENIA NASTĘPUJĄCYCH STANOWISK KIEROWNICZYCH W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii 05.04
20/2018 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH W CELU OBSADZENIA NASTĘPUJĄCYCH STANOWISK KIEROWNICZYCH W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii 05.04
19/2018 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii 05.04
18/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora nadzwyczajnego w Pracowni Niewydolności Serca Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – medycyna. 03.04
17/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych 29.03
16/2018 Patomorfolog (1/3 etatu) 22.03
15/2018 Technik laboratoryjny (1/3 etatu) 22.03
14/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko koordynatora ds. aparatury medycznej 22.03
9/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku:  Inspektora w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej 07.03
7/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Informatyka 22.02
1/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów 05.01
41/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni RZECZNIKA PRASOWEGO 21.12
40/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji Nadzoru Technicznego 21.12
33/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalisty w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej 14.11
26/2017 Technik laboratoryjny (nowo zatrudniony w ICZMP, 1 pełny etat) 04.10
24/2017 Patomorfolog (1 osoba, 1 pełny etat) 04.10
22/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych 02.10
21/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej 28.09
20/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Współpracy Naukowej i Badawczej 19.09
19/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej 19.09
18/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.09
15/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika do biura RZECZNIKA PRASOWEGO 31.08
50/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.10
27/2016 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Kliniki Okulistyki 24.05