Zamówienia Publiczne 2017

Archiwum:
2016, 2015, 2014, 2013

 

2017.05.18 ZP/45/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2017.05.09 ZP/44/2017 Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu CZMP
 2017.04.24 ZP/37/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
 2017.04.24 ZP/43/2017 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
 2017.04.11 ZP/34/2017 Dostawa artykułów elektrycznych oraz baterii i akumulatorków dla Instytutu „CZMP”
 2017.04.05 ZP/35/2017

Usługa serwisowania:

1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,

2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,

3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 2017.04.03 ZP/31/2017 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.31 ZP/33/2017 Wykonanie prac mających na celu remont i wyposażenie świetlic w Klinikach Okulistyki, Otolaryngologii, Neurologii i Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
 2017.03.29 ZP/30/2017 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii dla Instytutu CZMP
 2017.03.29 ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP
 2017.03.28 ZP/27/2017 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.28 ZP/25/2017 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.22 ZP/29/2017 Usługa odbioru odpadów medycznych i innych wytworzonych w Instytucie „CZMP”
 2017.03.21 ZP/28/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu „CZMP”
 2017.03.07 ZP/22/2017 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, odczynników do cytometrów przepływowych FACSCalibu i FACSCanto będących własnością ICZMP, odczynników diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.06 ZP/26/2017 Dostawa wraz z montażem baterii umywalkowych i baterii prysznicowych, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
 2017.02.28 ZP/23/2017 Zamówienie uzupełniające do zamówienia na usługę prania bielizny szpitalnej dla Instytutu CZMP
 2017.02.28 ZP/20/2017 Dostawa smoczków jednorazowych i wielorazowych na butelki i RTF-y dla Instytutu „CZMP”
2017.02.24 ZP/24/2017 Dostawa bielizny pościelowej oraz koszul położniczych i operacyjnych dla Instytutu CZMP
 2017.02.23 ZP/13/2017 Dostawa implantów wraz z akcesoriami do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
 2017.02.23  ZP/18/2017 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu „CZMP”
017.02.20 ZP/2/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2017.02.16 ZP/19/2017 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2017.02.16 ZP/21/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.02.13 ZP/17/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację oświetlenia w Budynku „B” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2017.02.13 ZP/14/2017 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2017.02.08 ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2017.02.06 ZP/16/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – budowę nowej kotłowni na biomasę, wraz z adaptacją istniejącego budynku pralni na potrzeby kotłowni oraz wykonanie rurociągu ciepła i technologii towarzyszących kotłowni w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ”
2017.01.31 ZP/10/2017 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2017.01.31 ZP/12/2017 Usługa wykonania projektu budowlanego dla przebudowy i remontu Bloków Porodowych, Izby Przyjęć, Internatu, Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
2017.01.30 ZP/8/2017 Dostawa asortymentu do badań urodynamicznych i cewników pH-metrycznych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.01.26 ZP/11/2017 Dostawa papierów medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.01.25 ZP/9/2017 Usługa przeglądu aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2017.01.20 ZP/6/2017 Dostawa sprzętu dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności dla Instytutu „CZMP”
2017.01.17 ZP/4/2017 Usługa odbioru odpadów pozostałych po segregacji o kodzie 150106 wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2017.01.17 ZP/3/2017 Usługa prania bielizny szpitalnej i hotelowej dla Instytutu „CZMP”
2017.01.13 ZP/7/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – budowę nowej kotłowni na biomasę, wraz z adaptacją istniejącego budynku pralni na potrzeby kotłowni oraz wykonanie rurociągu ciepła i technologii towarzyszących kotłowni w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ”
2017.01.12 ZP/1/2017 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytut „CZMP”
2017.01.04 ZP/5/2017 Dostawa produktów leczniczych – do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”