Aktualnosci 2016

28.12.2016 - ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 – nabór wniosków w konkursach NCN

ETIUDA 5 – Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł

SONATINA 1 – Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł

UWERTURA 1 – Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Wiadomo już, że staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży – w zależności od jej odległości – przeznaczyć będzie można od 1 000 zł do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Więcej informacji o konkursach na stronie Narodowego Centrum Nauki.


27.12.2016 - 10. konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2)

Trwa nabór wniosków w 10. konkursie IMI2 (Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE), który obejmuje 8 zagadnień:

 • Temat 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials
 • Temat 2: How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer (part of the Big Data for Better Outcomes programme)
 • Temat 3: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (this topic includes three subtopics on patient reported outcomes; biomarkers; and chronic pelvic pain)
 • Temat 4: Creation of a pan-European paediatric clinical trials network
 • Temat 5: Biomanufacturing 2020: development of innovative high throughput analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes
 • Temat 6: Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies (unlock SLCs)
 • Temat 7: Patient perspectives in medicines lifecycle
 • Temat 8: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders

Wnioski konsorcjum badawcze może składać do 28 marca 2017 r. To pierwszy etap odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków (max. 30 stron). Drugi etap to wspólne złożenie pełnego wniosku przez jedno, zwycięskie konsorcjum badawcze i konsorcjum przemysłowe (big pharma – firmy z EFPIA) – do  14 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej  oraz na Participant Portal.

Wszystkie informacje znajdują się na Participant Portal. Stosuje się również ten sam (co w całym Horyzoncie 2020) elektroniczny system składania wniosku.

Do każdego tematu odbyły się w grudniu webinaria. Pozostało jeszcze jedno dotyczące zasad i procedur IMI2. Odbędzie się ono 9 stycznia 2017 r.

Nagrania poprzednich webinariów i prezentacje dotyczące tematów (topics) znajdują się na stronie IMI2.

Osobą do kontaktu ze strony KPK PB UE jest Pani Anną Pytko.


20.12.2016 - FNP: TEAM i TEAM-TECH. Trzeci nabór wniosków

Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. TEAM oraz TEAM-TECH. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków na rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

* TEAM – w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

* TEAM-TECH – w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

 

Termin kolejnego naboru wniosków w ww. konkursach:

Rozpoczęcie: 20.04.2017 r.

Zakończenie: 20.06.2017 r.

Informacja o dotychczasowych laureatach: http://www.fnp.org.pl/konkursy-team-team-tech-i-team-tech-core-facility-rozstrzygniete/

 

Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. TEAM oraz TEAM-TECH. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków na rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

* TEAM – w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

* TEAM-TECH – w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

Termin kolejnego naboru wniosków w ww. konkursach:
Rozpoczęcie: 20.04.2017 r.
Zakończenie: 20.06.2017 r.
Informacja o dotychczasowych laureatach: http://www.fnp.org.pl/konkursy-team-team-tech-i-team-tech-core-facility-rozstrzygniete/


19.12.2016 -Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

Do 30 kwietnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2017 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.

Organizatorzy wspierają finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają min. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Fundacja Nutricia prowadzi nabór wniosków w następujących konkursach:

 • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
 • Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Więcej informacji na stronie.


8.12.2016 -Webinaria IMI2: prezentacja tematów zbliżającego się konkursu

Zachęcamy do udziału w webinariach poświęconych tematom 10. konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Konkurs zostanie otwarty w najbliższych dniach i będzie dotyczył m.in.: badań: bólu przewlekłego, autyzmu i hipoglikemii.
Więcej informacji oraz rejestracja.


5.12.2016 -Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem MINIATURA. Nabór w trybie ciągłym potrwa od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 roku. W konkursie będą mogły wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Jak wynika z regulaminu konkursu Miniatura 1, wniosek konkursowy przygotowywany będzie tylko w języku polskim, a proces oceny merytorycznej będzie jednoetapowy. Okres realizacji projektu w ramach konkursu Miniatura to maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej informacji.


1.12.2016 -Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.


10.11.2016 -Szkolenie pt. Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego, serdecznie zaprasza Państwa na odbywające się w dniu 18 Listopada 2016 r. w Łodzi bezpłatne szkolenie pt. Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych

 Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak – rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Program szkolenia


26.10.2016 -Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.
W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.
Nabór wniosków (prowadzony w trybie ciągłym) rozpocznie się 3 kwietnia 2017 roku.


12.10.2016 -Stypendia dla doktorantów – Naukowa Fundacja Polpharmy

Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.

Do konkursu można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie.


10.10.2016 -Stypendia Miasta Łodzi – dla studentów i doktorantów

28 września 2016 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI-ERIC). Decyzja ta, podjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie członków BBMRI-ERIC, stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznych starań podejmowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisko naukowe skupione wokół konsorcjum BBMRI.PL, którego liderem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

BBMRI-ERIC to organizacja zrzeszająca ponad 225 instytucji i placówek badawczych, głównie biobanków, z 30 krajów. Jej celem jest utworzenie i eksploatacja europejskiej infrastruktury badawczej, obejmującej swoim zasięgiem przede wszystkim instytucje naukowe z terenu Unii Europejskiej, które zajmują się biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego. Zadaniem nadrzędnym BBMRI-ERIC jest wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących pobierania próbek, przechowywania materiału biologicznego oraz związanych z nim danych medycznych, a także sposobu udostępniania go podmiotom zewnętrznym, w tym ośrodkom naukowo-badawczym oraz firmom diagnostycznym i farmaceutycznym.

Pełne członkostwo w BBMRI-ERIC to gwarancja dostępu dla polskich naukowców do wieloośrodkowej infrastruktury badawczej, w tym zasobów innych biobanków partnerskich, a także ważny krok ku zwiększeniu konkurencyjności polskich badań i krajowego przemysłu B+R w skali europejskiej i międzynarodowej.

Źródło.

Więcej informacji na temat BBMRI-ERIC

 


10.10.2016 -Rejestracja na warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Pierwszy z cyklu warsztatów odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Portfolio systemów CSIOZ
 • Pojęcie dokumentu elektronicznego
 • Interoperacyjność semantyczna, techniczna i organizacyjna
 • Infrastruktura Klucza Publicznego
 • Metody podpisywania dokumentów
 • Środki komunikacji elektronicznej
 • Klasyfikacje i systemy kodowania w medycynie

W celu rejestracji na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą do dnia 18 października 2016 r.  

Dostępność miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane do uczestników, którzy zakwalifikowali się na warsztaty na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 


06.10.2016 -Stypendia Miasta Łodzi – dla studentów i doktorantów

Do 30 października 2016 r. studenci i doktoranci I roku mogą starać się o stypendia miasta Łodzi. Laureaci konkursu dla studentów będę otrzymywali do 1 000 zł miesięcznie, a laureaci konkursu dla doktorantów do 2 000 zł miesięcznie. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów z łódzkich szkół wyższych.

Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełnią poniższe warunki:

 • Student – status studenta I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi. Jednocześnie wnioskodawca musi być finalistą lub laureatem ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej. Wnioskodawca musi także być studentem na kierunku uznanym za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.
 • Doktorant – status doktoranta I roku studiów doktoranckich w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej. Temat rozprawy doktorskiej wnioskodawcy musi być ściśle związany choć z jednym kierunkiem, który jest uznany za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.

Więcej informacji.


04.10.2016 -Październikowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na październikowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących poruszania się po platformie Web of Science, poprawiania błędów oraz brakujących cytowań, identyfikowania najbardziej wpływowych instytucji, krajów i publikacji. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Jak poruszać się po platformie Web of Science?
 • Czy można poprawić błędy lub brakujące cytowania w rekordach na platformie?
 • Jak wykorzystać bazę Current Contents Connect?
 • Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje?

Źródło.


27.09.2016 -Konkurs prac naukowych pn. W sprawie zdrowia

Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu prac naukowych pn. W sprawie zdrowia. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków oraz absolwenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, którzy obronili pracę dyplomową nie wcześniej niż dwa lata przed terminem zgłoszeń do konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 31 grudnia 2016 r. nie ukończą 30. roku życia.

Regulamin konkursu.

 


22.09.2016 -Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2 – rusza nabór wniosków

Do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu .

OPUS 12 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 12 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

PRELUDIUM 12 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 12 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.
W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

 

SONATA 12 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.POLONEZ 3 – adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.BEETHOVEN 2 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. W drugiej edycji konkursu będą finansowane projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz z zakresu wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

 


22.09.2016 -Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Od 23 września 2016 r. do 31 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Wybrani laureaci konkursu Start będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz poznanie metod pracy badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy studyjne, należy zgłosić chęć odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.

Więcej informacji.

 


19.09.2016 -Studia magisterskie w Hiszpanii - Bezpieczeństwo żywności

19.09.2016 -Zestawienie konkursów na granty i stypendia od KPK – Wrzesień

30.08.2016 -Granty FNP dla młodych doktorów z Polski i z zagranicy – spotkanie informacyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych doktorów z Polski i z zagranicy zainteresowanych złożeniem wniosków do programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY na spotkanie informacyjne poświęcone tym programom, które odbędzie się 15 września w Warszawie.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach.

We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Spotkanie informacyjne będzie prowadzone w jęz. angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wysłanie zgłoszenia mailowego na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, serdecznie zachęcamy do śledzenia transmisji on-line z całego wydarzenia na kanale Fundacji na portalu YouTube.

Więcej informacji.


27.08.2016 -Konkurs PO IR: Działania 4.1 'Badania naukowe i prace rozwojowe', Poddziałania 4.1.4 'Projekty aplikacyjne'
Od 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2016). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
 1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
W ramach konkursu środki zostaną podzielone w następujący sposób:
 1. 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
 2. 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Więcej informacji.


25.08.2016 -Dzień informacyjny KPK – granty ERC

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

·         szczegółom procedury oceny wniosków,
·         działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,
·         omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.


24.08.2016 -Stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych – do 35. roku życia.

Obszar działalności kandydata (co najmniej jedna z wymienionych dziedzin):

 • nauki fizyczne
 • nauki chemiczne,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • nauki biologiczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki inżynieryjne i techniczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki humanistyczne: archeologia podwodna,
 • nauki społeczne: pedagogika ogólna, w tym szkolenia, pedagogika i dydaktyka.

Więcej informacji.

Regulamin.


22.08.2016 -Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych – NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:

 • 29-30 września 2016
 • 29-30 listopada 2016
 • 1-2 grudnia 2016
 • 1-2 lutego 2017
 • 1-2 marca 2017
 • 1-2 czerwca 2017

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy.


16.08.2016 -FIRST TEAM – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W dniu 12.08.2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie FIRST TEAM na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Czas trwania projektu:do 36 miesięcy
Maksymalna wartość projektu: 2 000 000 zł
Termin zakończenia naboru wniosków: 17.10.2016 r.

 

Więcej informacji.


08.08.2016 -Bezpłatne kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

Informujemy, że na platformie e-learningowej Projektu P3  dostępne są bezpłatne kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia.

Interaktywne kursy specjalistyczne, w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmują one swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • elektroniczna karta pacjenta,
 • historia leczenia pacjenta,
 • terminarz, grafik dyżurów,
 • systemy telemedyczne,
 • interoperacyjność systemów EDM,
 • systemy kodowania,
 • ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czy przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów.

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały szkoleniowe w formie podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do korzystania z platformy e-learningowej oraz materiałów.  Ze wszystkich zasobów platformy można korzystać do dnia 2018-06-30.

Platforma została zrealizowana w ramach Projektu P3 „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.”

Więcej informacji.

 


01.08.2016 -Wykaz konkursów na granty i stypendia - Sierpień 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Zdobywamy granty na badania.
16_sierpien_konkursy_m

 


29.07.2016 -Sonata Bis 6, Harmonia 8, Maestro 8 - formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 czerwca 2016 roku: Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 września 2016 r.

 


27.07.2016 -Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters w sierpniu

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na sierpniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących automatycznego cytowania i tworzenia bibliografii oraz pracy korzystając z Web of Science. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Masz problem/ pytanie związane z platformą Web of Science?
 • Jak ułatwić sobie pracę korzystając z Web of Science?
 • Jak automatycznie cytować i tworzyć bibliografie?

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.
Więcej informacji.


21.07.2016 -Granty indywidualne Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships (IF), organizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Więcej informacji.

Poszukiwanie partnerów MSCA IF


21.07.2016 -Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Firma StatSoft Polska we współpracy z Dell Software organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica.

Do XIX edycji konkursu:

– można zgłaszać prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia (7.11.2016 r.) zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony,

– prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub Dziekanów wydziałów,

– prace powinny być przygotowane z zastosowaniem programów z rodziny Statistica,– kryteria oceny to poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych; walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników; zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica,
– pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10 000 PLN (nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów nagrodzonych prac),
– termin zgłaszania prac: do dnia 7 listopada 2016 r.,

rozstrzygnięcie: do dnia 31 grudnia 2016 r.

Więcej informacji.


19.07.2016 -Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Zainteresowanych aplikowaniem w aktualnie otwartych konkursach Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6 zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.


Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach

Do 9 września 2016 r. można składać wnioski w ramach XII edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”, którego organizatorem jest miesięcznik „Forum Akademickie”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.

Strona konkursu


06.07.2016 -EURAXESS - granty i stypendia

Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata przygotowane przez EURAXESS Polska. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Granty i stypendia 07/2016


20.06.2016 -MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 - ruszył nabór wniosków w konkursach NCN

Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu .

SONATA BIS 6 – Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 90 mln zł.

HARMONIA 8 – Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania

 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

MAESTRO 8 – Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.
Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro 40 mln zł.

Informacja o konkursach wraz z dokumentacją konkursową.


20.06.2016 -Nagroda Rozważniejsze stosowanie antybiotyków
Do 17 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do nagrody pn. Rozważniejsze stosowanie antybiotyków. Celem konkursu jest zmniejszenie nadużywania antybiotyków, a co za tym idzie wzrostu oporności na antybiotyki. Wysokość nagrody wynosi 1 mln euro.
Do konkursu można zgłosić szybki test, który będzie umożliwiał lekarzom stwierdzenie, czy w leczeniu konieczne jest stosowanie antybiotyku, czy też można je prowadzić bez stosowania antybiotyków. Zgłaszany test musi być tani, szybki i łatwy w obsłudze oraz mało lub nieinwazyjny dla pacjentów.

Więcej informacji.


10.06.2016 -Harmonogram konkursów NCN na 2016 r. i 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało harmonogram naboru wniosków na 2016 r. oraz podało szczegółowy harmonogram naboru wniosków na 2017 r.

Naborów w nowym konkursie Sonatina rozpocznie się 15 grudnia br. Po dwóch latach przerwy powraca konkurs Beethoven na polsko-niemieckie projekty badawcze. Nowością jest zapowiadany konkurs Uwertura. Jesienią 2016 r. ruszyć ma nabór na tzw. małe granty, na projekty o budżecie od 5 000 zł do 50 000 zł prowadzony będzie w trybie ciągłym. Zawieszone na lata 2016-2017 zostaną za to konkursy Fuga i Symfonia.

ncn_harmonogram_2016 ncn_harmonogram_2017


31.05.2016 -Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i małe granty

Po przeznaczeniu dodatkowych 17 mln zł na projekty z zakresu nauk humanistycznych, MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy.

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017.

Obecnie w MNiSW dokonywana jest ocena wniosków złożonych do piątej edycji programu „Iuventus Plus”. Na stronach MNiSW można już znaleźć wyniki pierwszego etapu oceny wniosków, natomiast w czerwcu – ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa (ponad 900) – znane będą ostateczne wyniki konkursu.

Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. zł, a czas jego realizacji będzie ograniczony do roku. W ramach uzyskanych środków naukowcy będą mogli sfinansować konkretne zadania badawcze, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy biblioteczne czy archiwalne, a także wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe. Nowością będzie prowadzony przez NCN ciągły nabór wniosków. Taka forma finansowania pozwoli przede wszystkim na włączenie dużej grupy naukowców w system grantowy i umożliwi im zdobycie nowych doświadczeń naukowych. Konkursy na „małe granty” NCN planuje ogłosić już we wrześniu br. Więcej informacji o ich zasadach znanych będzie w ciągu najbliższego miesiąca.

W związku z nowymi inicjatywami, MNiSW planuje zwiększenie przyszłorocznego budżetu NCN o ponad 30 mln zł. Z tej puli 20 mln przeznaczone będzie na projekty z zakresu humanistyki.

W NCN toczą się ponadto prace nad stworzeniem instrumentu, który wesprze polskich naukowców planujących aplikowanie o granty European Research Council. W ramach nowego konkursu, wspieranego przez Radę, zaplanowane są staże w zespołach badawczych już realizujących granty ERC. Konkurs skierowany będzie do osób prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, które uprzednio otrzymały grant z Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj więcej.


23.05.2016 -IV edycja Liderów Ochrony Zdrowia
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją karierę zawodową chcą związać z sektorem ochrony zdrowia i mają motywację do aktywnego uczestniczenia w jego zmianach. W ramach projektu organizowane będą weekendowe szkolenia oraz płatne staże.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do  studentów i absolwentów (do 27. roku życia) kierunków:
 • zarządzanie,
 • ekonomia,
 • finanse i prawo,
 • farmacja,
 • biotechnologia,
 • zdrowie publiczne,
 • zarządzanie,
 • inne kierunki związane z sektorem.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


12.05.2016 -Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11

Zainteresowanych aplikowaniem w aktualnie otwartych konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.


12.05.2016 -Granty i Stypendia, wg. terminów aplikowania

02.05.2016 -Wykaz konkursów na granty i stypendia - Maj 2016 r.
W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.
16_maj_konkursy_m

28.04.2016 -Konkurs na projekt badawczy – Naukowa Fundacja Polpharmy

Tytuł: Konkurs na projekt badawczy – Naukowa Fundacja PolpharmyTreść:
Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem tej edycji konkursu są „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”. Termin składania wniosków: 1 czerwca 2016 r.

Podstawowe informacje:
 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
 • O grant mogą ubiegać się młodzi naukowcy, zgodnie z definicją młodego naukowca przyjętą w ustawie z 15.01. 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw,
 • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.

22.04.2016 -Stypendia indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

mcsa_logoDo 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.


14.04.2016 -Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11, POLONEZ 2.
Przypominamy, że nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 czerwca 2016 r.

Przejdź do systemu OSF.


12.04.2016 -Biuro Doskonałości PAN otwarte

Biuro ds. doskonałości naukowej PAN, działające od 1 kwietnia 2016 roku, będzie się zajmować wszechstronnym wsparciem przygotowania i realizacji grantów ERC (European Research Council). Wspiera też polskie jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata jako instytucje goszczące granty ERC.

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona EUR.

Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego, chce wspierać najlepszych polskich naukowców i zwiększyć nasz udział w pozyskiwaniu tych prestiżowych grantów, poprzez wsparcie administracyjne w procesie ich pozyskiwania.

Kontakt z biurem:

Biuro ds. Doskonałości Naukowej
Polska Akademia Nauk
PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
doskonalosc@pan.pl
tel. +48 182 60 80


31.03.2016 - Wykaz konkursów na granty i stypendia – Kwiecień 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

16_kwiecien_m


22.03.2016 - EMBO – stypendium na prowadzenie badań w Europie

Od 1 lipca 2016 r.  do 12 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór zgłoszeń w ramach European Molecular Biology Organization Long Term Fellowships. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie długoterminowego – do 2 lat – stypendium na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora.
Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają stopień naukowy doktora, który uzyskały nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku i nie później niż przededniu rozpoczęcia stypendium;
 • są autorem przynajmniej jednej publikacji w międzynarodowym czasopiśmie;
 • planują w ramach stypendium zmianę kraju pobytu;
 • nie będą realizowały stypendium w kraju, w którym uzyskały stopień doktora;
 • nie będą realizowały stypendium w jednostce, w której uzyskały stopień doktora oraz nie będą pracowały pod nadzorem promotora swojego doktoratu.

Więcej informacji.


17.03.2016 - Opus 11, Preludium 11, Sonata 11 oraz Polonez 2 - otwarcie naboru wniosków

logo_ncnOd 15 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 11, Preludium 11, Sonata 11 oraz Polonez 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami łączny budżet konkursów wynosi 300 mln zł.

OPUS 11 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 11 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Opus 11 na stronie NCN

PRELUDIUM 11 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 11 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 11 na stronie NCN

SONATA 11 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Sonata 11 na stronie NCN

POLONEZ 2 – adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowego w Polsce może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach granty pokryte zostaną następujące wydatki:

 1. Wynagrodzenie: 4 050 EUR/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy).
 2. Dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania: 300 EUR/miesiąc.
 3. Dodatek rodzinny: 300 EUR/miesiąc.
 4. Grant badawczy.
 5. Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez NCN

Budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł

Ogłoszenie konkursu Polonez 2 na stronie NCN

Serdecznie zapraszamy na konsultacje do Działu Współpracy Naukowej i Badawczej, Budynek A, pok. 13.


8.03.2016 - FIRST TEAM i HOMING

Do 24 marca br. młodzi badacze mogą składać wnioski o granty w programach FIRST TEAM i HOMING finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Programy FIRST TEAM i HOMING są skierowane do młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie  z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie). Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Dodatkowo w ramach programu będzie możliwość zdobycia środków (w trybie konkursowym) na zakup aparatury badawczej. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

Nabór wniosków do obu programów trwa od 15 lutego br. do 24 marca br. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w drugiej połowie sierpnia br.

FIRST TEAM.

HOMING.


7.03.2016 - Open Science Policy Platform – KE czeka na doradców

Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe.

Zadaniem Open Science Policy Platform będzie m.in. doradzanie, jak rozwijać i wdrażać politykę otwartej nauki, wspieranie procesu regulacji, ocenianie przyjętych rozwiązań i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Zgłoszenia kandydatów do OSPP nadsyłać można do 22 marca br. na adres email: RTD-Open-Science@ec.europa.eu

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.


25.02.2016 - Konkurs na innowacje w medycynie i farmacji

Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:

 • Innowacyjny produkt leczniczy (poniżej podkategorie):

– Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym

– Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym

– Innowacyjna szczepionka

– Innowacyjny sierocy produkt leczniczy

 • Innowacyjne odkrycie naukowe
 • Innowacyjny wyrób medyczny
 • Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu Prix Galien Polska

 


22.02.2016 - Fundusz Wyszehradzki - małe granty

fundusz_wyszehradzkiDo 1 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowana są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

 • współpraca kulturalna;
 • współpraca naukowa i badania naukowe;
 • edukacja;
 • wymiana młodzieży;
 • współpraca transgraniczna;
 • promocja turystyki.

Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 11:59:59 1 marca 2016 r.

 

Więcej informacji.


22.02.2016 - ERA-HDHL: Nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu

JPIDo 19 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowe na badania naukowe z zakresu oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Zgodnie z informacjami NCBiR nabór wniosków prowadzony jest w następujących zagadnieniach:

 • Proposals should focus on biomarkers that are modifiable by diet (or a combination of diet and physical activity) and reflect a healthy state, or focus on its transition towards diet- and lifestyle-related disease. Studies focusing on disease biomarkers are outside the scope of the call.
 • Proposals can aim to identify new biomarkers, or build upon previous identification studies through necessary validation.
 • Proposals which focus on identification of new biomarkers should demonstrate the relevance of the biomarker to human health and should carefully consider approaches for validation.
 • Proposals should 1) make use of existing biobanks and/or cohorts or 2) explain why no existing biobank or cohort is used.
 • Proposals should explain how the data gathered through their project would be available to the wider research community.
 • Proposals should avoid overlap with the aims and objectives of FOODBALL and Mirdiet. These projects are already funded under the umbrella of JPI HDHL.

Szczegółowe informacje. 


22.02.2016 - SYMFONIA, ETIUDA, FUGA i TANGO – instrukcje do konkursów NCN

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.:

 • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
 • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • TANGO 2 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

17.02.2016 - Międzynarodowe programy badawcze i programy bilateralne

Aż 14 nowych konkursów i 16 naborów w już realizowanych programach. Oto propozycje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 roku.
Więcej informacji.


11.02.2016 - Nowe narzędzie do poszukiwania partnerów w obszarze Zdrowie

Komisja Europejska udostępniła na swojej stronie narzędzie on-line dla wnioskodawców ułatwiające znalezienie partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020.
Narzędzie to jest dedykowane wszystkim, którzy zamierzają złożyć wnioski do konkursów ogłaszanych w ramach obszaru „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. Potencjalni partnerzy mogą zamieszczać swoje profile on-line do konkretnych tematów związanych z wykorzystaniem ICT w obszarze zdrowia.

Więcej informacji.


11.02.2016 - Lutowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na lutowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystaniu EndNote w pisaniu publikacji naukowych, wskaźnika Impact Factor oraz Essential Science Indicators na platformie InCites. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Więcej informacji.


09.02.2016 - EURAXESS - granty i stypendia

Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata przygotowane przez EURAXESS Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.


05.02.2016 - Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Do 31 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do nagrody Ministra mogą być zgłaszani kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie – w tym pracujący za granicą – oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • rady naukowe,
 • rady wydziałów,
 • organy reprezentujące inne jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • komitety Polskiej Akademii Nauk.

W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • badania podstawowe – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej,
 • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju,
 • badania na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

Więcej informacji.


05.02.2016 - Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Neuron Cofund

Do 14 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Do konkursu można składać projekty dotyczące badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą zawierać się w następującej tematyce:

 • Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

Szczegółowe informacje o konkursie


27.01.2016 - 615 mln zł dla naukowców w nowych konkursach FNP

fnp_logoFundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła szczegóły swoich programów na najbliższe lata. Na konkursy dla naukowców przeznaczonych zostanie ponad 615 000 000 zł. Pierwsze edycje w nowych konkursach Team, First Team, Team Tech, Homing oraz Powroty zostaną otwarte w lutym i marcu 2016 r.

 


19.01.2016 - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

W dniu 5 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Wnioski można składać do 8 marca 2016 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.


19.01.2016 - Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4, Tango 2 - formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 grudnia 2015 roku: Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2 (wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2016 r.

ETIUDA 4 –konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2016 r.

FUGA 5 – konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2016 r. uzyskają stopień doktora.

SYMFONIA 4 – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu.

TANGO 2 – celem konkursu jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Szczegółowy opis konkursów  Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4, Tango 2


18.01.2016 - Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały cztery sesje tematyczne. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Jak przygotować rekordy bibliograficzne publikacji do ich automatycznego cytowania i tworzenia bibliografii?
 • Jak korzystać z platformy Web of Science?
 • Jak przeszukiwać bazę MEDLINE na platformie Web of Science?

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Szczegółowy plan szkoleń.


13.01.2016 - Webinaria Fit for Health 2.0 oraz IPR Helpdesk

Zachęcamy do udziału w webinariach organizowanych przez projekt Fit for Health 2.0 oraz przez IPR Helpdesk.
W ramach projektu Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium poświęcone stronom trzecim zaangażowanym w projektach w Horyzoncie 2020 (instytuty badawcze, uczelnie, duże firmy). Webinarium odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w godzinach 10:00-11:30. Webinarium jest bezpłatne, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja (termin rejestracji upływa 31 stycznia br.).
Więcej informacji.

W dniu 10 lutego 2016 r. w godzinach 10:30 – 12:00 IPR Helpdesk zorganizuje webinarium  wprowadzające w podstawowe zagadnienia związane z własnością intelektualną. Organizatorzy podzielą się z uczestnikami istniejącymi praktykami i procesami związanymi z zarządzaniem IP.

Więcej informacji.


12.01.2016 - V. edycja konkursu FameLab

Do 21 stycznia 2016 r. można zgłaszać udział w V. edycji konkursu FameLab, w którym naukowcy stają przed jury i publicznością, by w trzy minuty opowiedzieć o wybranym przez siebie naukowym temacie. Jeśli zrobią to zrozumiale, inspirująco, z pasją i charyzmą, mają szansę na nagrodę główną (nagroda w wysokości 35 tys. zł, voucher od British Council na kurs językowy lub egzamin, nagrody od partnerów i sponsorów, a wreszcie – udział w światowym finale turnieju).

Poza nagrodami, FameLab otwiera drzwi do uczestnictwa w licznych programach Centrum Nauki Kopernik, takich jak np. Rzecznicy Nauki – programie łączącym środowisko naukowe z dziennikarzami. CNK i British Council  umożliwiają też finalistom udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających ich umiejętności prezentacji.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy – również studenci i doktoranci – którzy pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych. Aby zgłosić się do konkursu, należy do 21 stycznia 2016 r. wysłać trzyminutowy filmik, w którym opowiada się na jeden z wybranych tematów. Oceniane będą jasność wywodu, poprawność i jakość prezentacji oraz charyzma uczestnika i pasja, z jaką mówi o nauce. Formularz zgłoszeniowy.

Półfinał odbędzie się  27 lutego w Centrum Nauki Kopernik, a 16 kwietnia, również w gmachu CNK, najlepsi zmierzą się ze sobą w wielkim finale. Na triumfatorów polskiego konkursu czeka jeszcze etap międzynarodowy, podczas którego rywalizować będą laureaci z całego świata. Międzynarodowy finał FameLab odbędzie się 7-12 czerwca 2016 r. w Cheltenham w Wielkiej Brytanii.

V. edycja FameLab – podobnie jak wszystkie poprzednie – objęta jest Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji


07.01.2016 - Bezpłatne badania w europejskich ośrodkach

Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020) będący siecią punktów kontaktowych Infrastruktury Badawczej ogłosił na swojej stronie http://www.rich2020.eu/tas_calls  informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.

Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.

Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.

W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.

Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych  w czasie trwania Horyzontu 2020 skorzysta około 40 000 naukowców.

Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym konkursie na projekty Integrating Activities.


05.01.2016 - Projekty związane z żywieniem człowieka - Fundacja Nutricia

Do 30 kwietnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2016 rok, którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Badania zgłaszane do konkursu powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby.
Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie dwa lata. W ramach budżetu zgłaszanego projektu koszty osobowe nie mogą przekroczyć 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie. W ramach kosztów osobowych można przewidzieć wydatki na wynagrodzenie kierownika grantu oraz jego zespołu badawczego. W budżecie projektu nie można przewidywać zakupu aparatury i innych środków trwałych.

Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim na wypełnionym formularzu. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu na granty Fundacji Nutricia


05.01.2016 - Wykaz czasopism punktowanych 2015

min_nauki_i_szkol_wyz__

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wykazem czasopism punktowanych.Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.

Część A Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część B Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część C Wykazu czasopism punktowanych 2015


04.01.2016 - Wykaz konkursów na granty i stypendia - Styczeń 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

16_styczen_konkursy_m


30.12.2015 - E-Rare-3 – badania z zakresu chorób rzadkich

E_rareDo 1 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Celem konkursu jest finansowanie badań związanych z zagadnieniami z zakresu chorób rzadkich. Na dofinansowanie działu polskich podmiotów w projektach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 400 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie.