ZP/12/2017

Usługa wykonania projektu budowlanego dla przebudowy i remontu Bloków Porodowych, Izby Przyjęć, Internatu, Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: