2/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza w Klinice Okulistyki

 1. Opis stanowiska:
 2. Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ w klinice okulistyki o profilu pediatrycznym.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 4. Pełnienie całodobowych dyżurów lekarskich w Klinice Okulistyki.
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Wymagania:
  1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie okulistyki.
  2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
  3. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej.
  4. Prawo wykonywania zawodu.
  5. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
  6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.