ZP/17/2017

Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację oświetlenia w Budynku „B” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: