ZP/13/2017

Dostawa implantów wraz z akcesoriami do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: