ZP/23/2017

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na usługę prania bielizny szpitalnej dla Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: