ZP/22/2017

Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, odczynników do cytometrów przepływowych FACSCalibu i FACSCanto będących własnością ICZMP, odczynników diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: