ZP/33/2017

Wykonanie prac mających na celu remont i wyposażenie świetlic w Klinikach Okulistyki, Otolaryngologii, Neurologii i Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: